ยินดีต้อนรับ สำหรับนักศึกษาใหม่เพื่อสมัครเข้าใช้ระบบ iPASSPORT
[ iPASSPORT Centralized Logsolution Register ]
  

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ข้อมูลที่ต้องการ กรอกข้อมูล ตัวอย่างการกรอก
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน * เช่น 35201004242xx
รหัสนักศึกษา * เช่น 5332440xx
รหัสผ่าน * 5 - 20 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน * 5 - 20 ตัวอักษร
คำนำหน้าชื่อ * เช่น นาย
ชื่อ (ภาษาไทย) * เช่น โสภณ
นามสกุล (ภาษาไทย) * เช่น พินิจกิจเจริญกุล
first name (ภาษาอังกฤษ) * เช่น Sopon
last name (ภาษาอังกฤษ) * เช่น Pinijkitjalearnkul
ที่อยู่ * เช่น 99/97 ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ * เช่น 0840465444
ประเภทนักศึกษา * เช่น ภาค ปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
คณะที่ท่านสังกัด * เช่น คณะวิทยาศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด * เช่น 08/12/2532
หมายเหตุ
* ชื่อในการเข้าสู่ระบบ และ รหัสผ่าน ห้ามเป็นภาษาไทยและอักขระพิเศษ
** หมายเลขโทรศัพท์ ควรเป็นหมายเลขของโทรศัพท์มือถือ
*** เมื่อสมัครเสร็จ ท่านจะได้ account เมล์ @psru.ac.th
**** ในรหัสผ่านห้ามมีชื่อในการเข้าสู่ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้ ipassport รหัสผ่านเป็น ipassport123 ไม่ได้
***** นักศึกษาใส่รหัสนักศึกษาให้ถูกต้อง