- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2558 จำนวน 31 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2061
ไวรัสลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช้า และสั่งปริ้นเอกสารไม่ได้ กองนโยบายและแผน
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
04/01/2559 08:53:20
2060
ปริ้นเอกสารไม่ได้ งานธุรการ สั่งแล้วปริ้นเอกสารไม่ได้และไม่ได้ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น งานออกแบบ
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
04/01/2559 08:53:41
2059
ปริ้นเอกสารไม่ได้ งานธุรการ สั่งแล้วปริ้นเอกสารไม่ได้และไม่ได้ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น งานออกแบบ
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
04/01/2559 08:54:17
2058
คอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่บ้านพักส่วนสนามบิน หลังตึกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับผม บ้านพักโรงเรียนสาธิต มรพส.
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
30/12/2558 09:27:28
2057
แก้ไขไวรัสและเปลี่ยนเมนู Microsoft office เครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ไขไวรัสในเครื่อง และเมนู Microsoft office จากเมนูภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ขอบคุณค่ะ งานวินัยและนิติการ
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:23:12
2056
แก้ไขปัญหาโปรแกรมword งานธุรการ เมนูword เป็นภาษาอังกฤษ ขอให้มาปรับแก้เป็นภาษาไทย งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:23:29
2055
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ บ้านพักหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ส่วนสนามบิน) สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ครับผม....รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ บ้านพักหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ส่วนสนามบิน)
26/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:25:06
2054
อินเตอร์เน็ตใช้งานได้แล้วนะครับ งานธุรการ - กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
25/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:23:44
2053
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานเลขานุการ ชั้น3 ทีปวิชญ์
25/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:23:57
2052
คอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ ยังต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับผม กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
25/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:24:17
2051
การใช้งานอินเตอร์เน็ต งานธุรการ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ด่วน เพราะต้องทำการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 เครื่อง กองกลาง
24/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:26:40
2050
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตเพราะใช้งานไม่ได้ เป็นแค่เครื่องคอมเครื่องเดียว เครื่องอื่นเล่นได้ปกติค่ะ หมายเหตุ ขอความอนุเคราะห์มาดำเนินการต่อสายโทรศัพท์สายในให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ ห้องงานวินัยและนิติการ
24/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 09:32:50
2049
ติดตั้งเครื่องปร็นเตอร์สีผ่านระบบแลนด์ให้ด้วยครับ ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ๊นสีระบบแลนด์ ให้กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ให้ด้วยครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
21/12/2558
ดำเนินการแล้ว
22/12/2558 15:35:30
2048
โทรศัพท์สายใน ห้องประชาสัมพันธ์เก่า ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ รบกวนเช็คสายโทรศัพท์ (สายใน)ให้ด้วยค่ะ แจ้งครั้งที่ 2 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1
16/12/2558
ดำเนินการแล้ว
18/03/2559 11:02:37
2047
โน๊ตบุ๊คเปิดแล้วดับเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คเปิดแล้วดับเอง ไม่สามารถใช้งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
15/12/2558
ดำเนินการแล้ว
29/12/2558 11:08:09
2046
เครื่องคอมฯ ไม่สามารถเชื่อมต่อสายแลนได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมฯ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยสายแลนได้ แต่เชื่อมต่อโดยใช้ wifi ได้ (เครื่องอื่นๆใช้งานได้ตามปกติ เกิดปัญหาเครื่องเดียว) กองมาตรฐานวิขาการประกันคุณภาพการศึกษา
14/12/2558
ดำเนินการแล้ว
15/12/2558 10:32:52
2045
ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องอาจารย์ชนัญชิดา ห้องชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ ใช้งานอินเตอร์เนตจาก Google Chrom ไม่ได้ ขึ้นว่าระบบไม่รองรับ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้ได้ ห้องชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ
14/12/2558
ดำเนินการแล้ว
22/12/2558 09:05:31
2044
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้+เดินสายโทรศัพท์ งานธุรการ ลงวินโดว์ 7 โครงการจัดตั้งกองคลัง
14/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:56:04
2043
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากสายสัญญาณฯจากอาคารคณะฯ ไปยังอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขาด สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
08/02/2559 16:03:20
2042
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ (เดินสายสัญญาณไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ต่อหัวสัญญาณ) สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
04/04/2559 08:43:43
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th