- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2558 จำนวน 10 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1947
ลงโปรแกรม SPSS และ PageMaker เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความกรุณาช่วยลงโปรแกรม SPSS และ PageMaker ให้ด้วยค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
25/08/2558
ดำเนินการแล้ว
31/08/2558 15:33:36
1946
โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP หอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ ห้อง B101 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ หอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ ห้อง B101
21/08/2558
ดำเนินการแล้ว
24/08/2558 10:50:35
1945
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อินเตอร์เน็ตไม่สเถียร สัญญาณอ่อน ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
21/08/2558
ดำเนินการแล้ว
08/09/2558 12:01:52
1944
ย้ายเบอร์โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9630 จากห้องประชุมชั้น 1ด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา มาไว้ห้ององค์การนักศึกษาปัจจุบัน ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
17/08/2558
ดำเนินการแล้ว
24/08/2558 11:47:15
1943
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา
17/08/2558
ดำเนินการแล้ว
24/08/2558 10:52:43
1942
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าใช้งาน google ได้ งานสวัสดิการ
17/08/2558
ดำเนินการแล้ว
19/08/2558 13:32:55
1941
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถปริ้นท์งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์งานไม่ได้ (เครื่องกบ) 2) เครื่องพี่เอ๋ ไฟล์ Excell มีปัญหา เปิดใช้โปรแกรมไม่ได้ กองนโยบายและแผน
13/08/2558
ดำเนินการแล้ว
13/08/2558 13:24:19
1940
สัญญาณอินเตอร์เน็ตมาๆหายๆครับ ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เน็ตมาๆหายๆครับ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06/08/2558
ดำเนินการแล้ว
07/08/2558 14:20:15
1939
office เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ office เปิดใช้งานไม่ได้ กองนโยบายและแผน
03/08/2558
ดำเนินการแล้ว
03/08/2558 15:21:39
1938
อินเตอร์เน็ทที่ห้องพักอาจารย์ แฟลตทะเลแก้ว ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าเว็ปใดๆ ได้เลย แต่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ท แฟลตทะเลแก้ว
03/08/2558
ดำเนินการแล้ว
04/08/2558 16:55:45
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th