- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 จำนวน 13 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1836
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้งานได้ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
27/02/2558
ดำเนินการแล้ว
27/02/2558 15:41:08
1835
ลงวินโดว์ใหม่ งานบริการ เครื่องมีอาการค้างบ่อย ไม่สามารถใ้งานได้ตามปกติ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
27/02/2558
ดำเนินการแล้ว
27/02/2558 15:41:22
1834
ไม่สามารถปริ้นงานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถปริ้นงานได้เลย กองมาตรฐานวิขาการประกันคุณภาพการศึกษา
27/02/2558
ดำเนินการแล้ว
27/02/2558 15:41:59
1833
โดนไวรัส มีโปรแกรมไม่พึงประสงลบออกไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ Baidu จะนำโปรแกรมนี้ออกจากเครื่องไม่ได้ครับ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
26/02/2558
ดำเนินการแล้ว
26/02/2558 14:31:59
1832
คอมฯ ช้า / ต้องการลง window 8 งานธุรการ คอมฯ ทำงานช้าค่ะ เกรงว่าจะเจอไวรัส และตอนนี้คอมฯ ใช้ window 10 ค่ะ แต่ใช้งานไม่ถนัด จึงต้องการเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชั่น window 8 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
24/02/2558
ดำเนินการแล้ว
26/02/2558 15:05:00
1831
เครื่องคอมฯช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมฯเปิดมาจะช้ากว่าปกติ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 1
21/02/2558
ดำเนินการแล้ว
26/04/2558 15:05:16
1830
อินเตอร์เนตห้องสมุดเล่นไม่ได้ งานธุรการ รบกวนช่วยมาตรวจสอบระบบอินเตอร์เนตหน่อยครับ ในห้องสมุดเป็นระะบบสาย LAN ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้มา 2-3 วันแล้วครับ ขอบคุณครับ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร4 วังจันทน์
21/02/2558
ดำเนินการแล้ว
16/03/2558 09:47:41
1829
การเดินสาย LAN ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เดินสายLAN ให้ใหม่ค่ะ เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์เพิ่ม 1 ชุดยังไม่ได้เดินระบบ LAN งานนิติการ อาคารทีปวิชญ์ชั้น 2
17/02/2558
ดำเนินการแล้ว
18/02/2558 09:11:36
1828
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานสภามหาวิทยาลัย
09/02/2558
ดำเนินการแล้ว
09/02/2558 10:36:08
1827
ไม่สามารถเข้าInternet ได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าInternet ได้ IT103
06/02/2558
ดำเนินการแล้ว
18/02/2558 09:13:33
1826
เข้าเว๊บไซต์ใดๆไม่ได้เลยคะ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนลงวินโดว์ให้ใหม่ด้วยคะ เนื่องจากแก้ไขหลายครั้งแล้วแต่อาการไม่หายขาดคะ (เครื่องของชลธิชานะคะ) กองบริหารงานบุคคล
05/02/2558
ดำเนินการแล้ว
10/02/2558 10:54:44
1825
wifi ที่ห้องงานธุรการ งานธุรการ ไม่สามารถใช้งานwifi ได้ค่ะ psru 118 ห้องงานธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
04/02/2558
ดำเนินการแล้ว
05/02/2558 09:13:28
1824
เว็บไซด์ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
03/02/2558
ดำเนินการแล้ว
04/02/2558 10:02:54
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th