- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มกราคม ปี 2558 จำนวน 17 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1823
ตัวสลับจอห้อง 4104 เสีย งานธุรการ ตัวสลับจอห้อง 4104 เสีย 1 port ห้อง 4104 อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29/01/2558
ดำเนินการแล้ว
29/01/2558 14:17:14
1822
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์งานไม่ได้ ห้องตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์
20/01/2558
ดำเนินการแล้ว
21/01/2558 10:14:41
1821
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการลงวินโดว์ใหม่ IT 103
17/01/2558
ดำเนินการแล้ว
20/01/2558 08:56:47
1820
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอเบอร์โทรศัพท์เพิ่ม 1 เลขและเดินสายโทรศัพท์ค่ะ กองคลัง
13/01/2558
ดำเนินการแล้ว
03/02/2558 11:26:12
1819
เครืองพิมพ์ ระบบเครือข่าย แชร์เครื่องปริ้นเตอร์มองไม่เห็น IP กองคลัง
13/01/2558
ดำเนินการแล้ว
18/02/2558 09:14:12
1818
เครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ งานการเงิน
13/01/2558
ดำเนินการแล้ว
21/01/2558 10:15:05
1817
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานบริการ ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่เช็คและฆ่าไวรัส พร้อมติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในงาน กองนโยบายและแผน
13/01/2558
ดำเนินการแล้ว
21/01/2558 09:36:57
1816
โทรศัพท์ เบอร์ 4207 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 4207 ห้อง ศว 301 และ ศว 315 ยังไม่สามารถใช้งานได้ แต่ทางศูนย์แจ้งสถานะว่าดำเนินการแล้ว ช่วยตรวจเช็คให้ละเอียดด้วยค่ะ เพราะเสียบ่อยมาก ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
09/02/2558 09:25:40
1815
ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP ช่วยมาดูโทรศัพท์ห้องพัก รศ.ดร.สุวารีย์ให้หน่อยค่ะ เสียงไม่ดังค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการชั้น 2
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
17/04/2558 08:35:06
1814
โทรศัพท์ภายในห้องสำนักงานคณะมนุษย์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายในใช้งานไม่ได้ ทุกเบอร์ ได้แก่ 2000 2001 2002 2003 อาคารมหาวชิราลงกรณ์
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
12/01/2558 11:03:52
1813
สัญญาณอินเตอร์เน็ต งานธุรการ ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ งานการเงิน
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
15/01/2558 08:46:16
1812
ระบบโทรศัพท์ภายนอกของกองบริหารงานบุคคล ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ภายนอกและคอมพิวเตอร์ของกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
09/01/2558
ดำเนินการแล้ว
13/01/2558 12:57:02
1811
ใช้งาน www.google.com ไม่ได้ครับ งานธุรการ อาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่สามารถใช้ www.google.com ในการหาข้อมูลได้ครับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08/01/2558
ดำเนินการแล้ว
15/01/2558 08:45:32
1810
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ให้กับคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน
07/01/2558
ดำเนินการแล้ว
07/01/2558 16:08:21
1809
สายโทรศัพท์ งานธุรการ ต่อสายนอก และระบบอินเตอเน็ตขัดข้อง กบค
07/01/2558
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 10:27:24
1808
ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น รุ่น MFC-74700 กองกลาง
06/01/2558
ดำเนินการแล้ว
08/01/2558 11:08:22
1807
โทรศัพท์ภายในห้องพัฒนาชุมชน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในห้องพัฒนาชุมชน ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ อาคารมหาวชิราลงกรณ์
06/01/2558
ดำเนินการแล้ว
15/01/2558 15:12:14
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th