- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2557 จำนวน 15 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1799
สัญญาน wifi ระบบเครือข่าย สัญญาน wifi อาคาร 3 ส่วนวังจันทน์ ไม่สามาถเล่นได้ ส่วนวังจันทน์
30/11/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 14:54:32
1798
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
26/11/2557
ดำเนินการแล้ว
27/11/2557 14:21:18
1797
ขอย้่ายเครื่องแฟกส์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอย้ายเครื่องแฟกส์ จากห้องการเงิน มาห้องธุรการ พร้อมเบอร์แฟกส์ โรงเรียนสาธิตฯ
26/11/2557
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 11:42:06
1796
โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 1421 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ โทรต้นทางได้ ปลายทางไม่ได้ยินสัญญาณเรียกเข้า โรงเรียนสาธิต มรพส.
26/11/2557
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 11:41:58
1795
ไวรัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไวรัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้เวลาเปิดใช้งาน ช้าลง งานสภามหาวิทยาลัย
25/11/2557
ดำเนินการแล้ว
25/11/2557 14:44:06
1794
โทรศัพท์ห้อง ศว 301 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้อง ศว 301 ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้ ต่อพ่วงกับห้อง ศว 315 เบอร์ 4207 (แต่ห้อง ศว 315 ใช้งานได้ปกติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/11/2557
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 11:41:50
1793
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9631 ใช้งานไม่ได้ และขอเพิ่มจุดติดตั้งโทรศัพท์อีก 1 เบอร์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9631 ห้ององค์การนักศึกษา (ข้างห้องน้ำ) อีก 1 เบอร์ที่ขอเพิ่มจุด คือ ห้องธุรการเก่า ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา ชั้้น 1
25/11/2557
ดำเนินการแล้ว
27/11/2557 12:52:22
1792
ลงโปรแกรมเครื่องใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไม่สามารถเปิดใช้งานได้ กองกลาง
24/11/2557
ดำเนินการแล้ว
01/12/2557 10:05:26
1791
ลงโปรแกรมการใช้งาน IE ระบบ E-gP เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลงโปรแกรมการใช้งาน Internet ExplorerIE9 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ E-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
18/11/2557
ดำเนินการแล้ว
19/11/2557 09:29:55
1790
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ 1.) รบกวนช่วยลงโปรแกรม PageMaker ให้ด้วยค่ะ 2.) แปลงไฟล์เป็น PDF ไม่ได้ค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
13/11/2557
ดำเนินการแล้ว
14/11/2557 14:34:16
1789
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
12/11/2557
ดำเนินการแล้ว
14/11/2557 12:29:26
1788
สัญญาอินเตอร์เน็ต(WIFI) ที่ ม.ราชภัฏสว่นสนามบินใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต(WIFI) รับสัญญาณได้ต่ำมาก รบกวนช่วยตรวจสอบระบบให้หน่อยนะครับทั้ง PSRU2, PSRU6 ฯ ใช้ทำงานบริเวณบ้านพักไม่ได้เลยครับผม บ้านพัก ส่วนสนามบิน
09/11/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 14:53:09
1787
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
02/11/2557
ดำเนินการแล้ว
03/11/2557 15:04:49
1786
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
01/11/2557
ดำเนินการแล้ว
03/11/2557 15:04:25
1785
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน 9606 ใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
01/11/2557
ดำเนินการแล้ว
03/11/2557 12:06:46
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th