- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2556 จำนวน 16 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1530
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ทุกตัว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปชส. และแฟลตไดร์ททุกตัวติดไวรัส จะขอให้ช่วยลงโปรแกรมให้ใหม่ จำนวน 3 เครื่อง ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีำปวิชญ์
31/05/2556
ดำเนินการแล้ว
29/07/2556 09:38:38
1529
โน๊ตบุคติดไวรัสคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสแกนไวรัสตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ชื่อ maleware และ autorun ในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค แต่ไมสามารถลบออกไปได้ ขอรบกวนช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยแก้ไขด้วยครับ ห้อง กอ.206 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
30/05/2556
ดำเนินการแล้ว
12/06/2556 11:53:02
1528
อินเตอร์เนตและโทรศัพท์ภายในของอาคารวิศวกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เสีย ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP อินเตอร์เนต และโทรศัพท์ภายในของอาคารวิศวกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เสีย ใช้ไม่ได้ อาคารวิศวกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
30/05/2556
ดำเนินการแล้ว
03/06/2556 17:50:53
1527
ระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตค่ะ งานธุรการ ระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารใช้การไม่ได้นะคะ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
29/05/2556
ดำเนินการแล้ว
03/06/2556 17:51:29
1526
windows ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ windows ใช้งานไม่ได้ เปิด internet explorer เครื่องค้างตลอด(ขอด่วนนะคะ backup ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) งานพัสดุ
29/05/2556
ดำเนินการแล้ว
04/06/2556 13:42:32
1525
รบกวนตรวจสอบสัญญาณwifi ที่หอประชุมค่ะ งานธุรการ วันที่ 29 พ.ค. 56 เวลา 9.00 น.จะมีปฐมนิเทศนักศึกษากยศ. รบกวนช่วยตรวจสอบสัญญาณ wifi ที่หอประชุมฯด้วยค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
28/05/2556
ดำเนินการแล้ว
04/06/2556 16:34:55
1524
ระบบโทรศัพท์ VOIP งานธุรการ โทรศัพท์ เบอร์ 1422 ห้องงานการเงิน และห้องผู้อำนวยการ ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ งานการเงิน อาคารการศึกษาปฐมวัยชั้น 1 โรงเรียนสาธิต มรพส.
21/05/2556
ดำเนินการแล้ว
21/05/2556 11:33:06
1523
ขอลง windows ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลง windows ให้เครื่องคอมฯ กองบริหารงานบุคคล(งานวินัยและนิติการ)
18/05/2556
ดำเนินการแล้ว
23/05/2556 09:11:32
1522
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ภายในเบอร์ 9700 ของบัณฑิตใช้งานไม่ได้รบกวนช่วยมาตรวจสอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
12/05/2556
ดำเนินการแล้ว
21/05/2556 11:33:16
1521
สัญญาณ Internet ระบบเครือข่าย internet โซนอาคารเทคโน/บ้านพักบุคลากร ช้ามาก บ้านพักทะเลแก้ว
12/05/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:20:14
1520
โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน อาคาร ม. ทั้งหมด หน่วยงานจากภาคนอกโทรเข้าไม่ได้ และก็โทรออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ครับ อาคาร ม.
09/05/2556
ดำเนินการแล้ว
14/05/2556 07:31:54
1519
ขอความอนุเคราะห์เดินสายเดินแลน งานธุรการ เนื่องจากมีบุคลากรมาใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเดินสายแลน งานสวัสดิการ
08/05/2556
ดำเนินการแล้ว
09/05/2556 15:57:29
1518
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ งานธุรการ เนื่องจาก ซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง ห้องผู้ช่วยมงคล อักษรดิษฐ์
08/05/2556
ดำเนินการแล้ว
08/05/2556 11:16:20
1517
เครื่องปริ้นท์งานสำนักงานใช้ไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นท์ห้องสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษไม่สามารถปริ้นท์เอกสารได้ ไม่ทราบเพราะเหตุใด เป็นมาหลายวันแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ก็ยังใช้ได้อยู่ ห้องสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ
07/05/2556
ดำเนินการแล้ว
04/06/2556 16:34:26
1516
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้(ได้ตอนเช้า พอสายๆก็ใช่ไม่ได้อีกแล้ว) ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้(ได้ตอนเช้า พอสายๆก็ใช่ไม่ได้อีกแล้ว) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02/05/2556
ดำเนินการแล้ว
04/05/2556 09:35:33
1515
ขอพ่วงโทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอให้มาพ่วงสายโทรศัพท์สายใน เพราะปัจจุบันมีจุดเดียว จึงอาจทำให้ไม่สะดวกในการรับสาย ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
01/05/2556
ดำเนินการแล้ว
14/05/2556 07:33:36
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th