- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ตุลาคม ปี 2555 จำนวน 16 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1378
ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ สำนักวิทยบริการ
31/10/2555
ดำเนินการแล้ว
01/11/2555 10:03:37
1377
ไม่สามารถปริ้นติด firewall เครื่องแม่ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถปริ้นติด firewall เครื่องแม่ กองบริหารงานบุคคล
26/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 15:18:14
1376
แปลงไฟล์ข่าวศรีพิบูลฯ เป็น PDF แล้วมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ แปลงไฟล์ข่าวศรีพิบูลฯ เป็น PDF แล้วมีปัญหา ไม่เหมือนต้นฉบับ เช่น ญ เปลี่ยนเป็น - เป็นต้น งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
26/10/2555
ดำเนินการแล้ว
31/10/2555 14:59:36
1375
เครื่องปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์งานไม่ได้ โรงแรมเวียงแก้ว
26/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 10:18:09
1374
เกิดปัญหากับสัญญาณแฟ็กซ์ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณแฟ็กซ์โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ค่ะ ไม่สามารถสส่งหรือรับเอกสารได้เลย เบอร์ 055-267058 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
25/10/2555
ดำเนินการแล้ว
31/10/2555 12:53:02
1373
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานหอพัก ดับเองและไม่สามารถเปิดใช้งานได้เลย สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
24/10/2555
ดำเนินการแล้ว
25/10/2555 15:16:43
1372
คอมพิวเตอร์ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ค้าง งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
18/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/02/2556 11:09:22
1371
สัญญาน Wifi เต็ม เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนดูใ้ห้หน่อยค่ะสัญญาณ ขึ้นเต็มมาหลายวันแล้วค่ะ กองบริการการศึกษา
18/10/2555
ดำเนินการแล้ว
18/10/2555 14:07:27
1370
เดินสายโทรศัพท์ใหม่ให้ด้วยค่ะ งานบริการ - งานพัสดุ
17/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 14:45:29
1369
ไวรัสลงเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า ระบบค้างบ่อย งานพัสดุ
17/10/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 15:29:24
1368
เว็บไซต์สถาบันวิจัยเข้าใช้งานไม่ได้ กว่าสองสัปดาห์แล้วครับ งานธุรการ เว็บไซต์สถาบันวิจัยเข้าใช้งานไม่ได้ กว่าสองสัปดาห์แล้วครับ ที่ http://research.psru.ac.th/~rdi/index.php ตอนนี้มีปัญหาเนื่องจากไม่สามารถใช้งานใดๆ ได้ทั้งเจ้าหน้าที่ สวจ. หรือผู้ที่มาติดต่อ ครับ รบกวนแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วนด้วยครับ error : mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61) in /usr/home/rdi/public_html/connect.php on line 7 Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61) server farm ตึก it
16/10/2555
ดำเนินการแล้ว
17/10/2555 14:39:55
1367
ช่วยลงโปรแรมเพจเมกเกอร์ให้ด้วยค่ะ งานธุรการ ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
10/10/2555
ดำเนินการแล้ว
12/10/2555 09:21:00
1366
internet ระบบเครือข่าย internet อาคารปกเกล้า ช้ามาก (WiFi) เรียนครับ คณะวิทยาการจัดการ
06/10/2555
ดำเนินการแล้ว
23/11/2555 13:41:15
1365
อินเตอร์เน็ตสัญญาณไม่ค่อยดี ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตที่อาคาร 4 คณะเทคโนฯ และอาคารปฏิบัติการการผลิต สัญญาณอ่อนมาก ติดๆดับๆตลอดเวลา บางทีค้นหาWIFI มี 3 ขีด แต่การเข้าใช้งานช้ามาก บางวันมีขีดเดียว ไม่สามารถใช้งานได้เลย อาคาร 4 คณะเทคโนฯ และอาคารปฏิบัติการการผลิต
05/10/2555
ดำเนินการแล้ว
23/11/2555 13:41:49
1364
ระบบเครือข่าย งานธุรการ ระบบเครือข่ายมีปัญหาค่ะ กองบริหารงานบุคคล
02/10/2555
ดำเนินการแล้ว
03/10/2555 09:57:02
1363
ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานอยู่ดีๆ หน้าจอดับค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
01/10/2555
ดำเนินการแล้ว
01/10/2555 09:31:03
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th