- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551 จำนวน 32 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
40
ระบบอินเตอร์เน็ตคณะวิทยาการจัดการขัดข้อง ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
28/08/2551
ดำเนินการแล้ว
28/08/2551 16:27:38
39
wi-fi ระบบเครือข่าย wi-fi สำนักวิทยบริการ ไม่แจก IP Address สำนักวิทยบริการฯ
28/08/2551
ดำเนินการแล้ว
02/09/2551 16:09:32
38
wifi ห้องราชาวดีไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย ขึ้น Limitconnecttion ห้องประชุมราชาวดี
27/08/2551
ดำเนินการแล้ว
31/08/2551 10:32:31
37
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ ระบบเครือข่าย ใช้อินเตอเน็ตไม่ได้ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต
25/08/2551
ดำเนินการแล้ว
25/08/2551 10:57:51
36
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ขณะนี้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ไม่สามารถใช้งานได้ เปิดไม่ติด ไม่แน่ใจว่าโดนไวรัสหรือไม่ รบกวนช่วยมาเชคให้หน่อยค่ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
25/08/2551
ดำเนินการแล้ว
25/08/2551 10:52:55
35
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนสาธิต เวลา บ่ายจะใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสาธิตจะติดต่อหน่วยงานกองนโยบายและแผนไม่ได้จะหลุดเป็นประจำ โรงเรียนสาธิต
22/08/2551
ดำเนินการแล้ว
25/08/2551 09:49:52
34
เครื่องปริ้น+สแกนใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ และหน้าจอคอมพิวเตอร์มันเป็นเส้น ๆ เต้นอยู่ตลอดเวลา งานอนามัยและสุขภาพ(ห้องพยาบาล)
21/08/2551
ดำเนินการแล้ว
25/08/2551 10:53:30
33
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องมีปัญหาอาการค้าง ใช้งานไม่ได้ ศูนย์ภาษาอาคาร it
18/08/2551
ดำเนินการแล้ว
18/08/2551 15:44:33
32
คอมใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมไม่สามารถใช้งานได้ เจอไวรัส อาการเหมือนเดิม การเงิน
18/08/2551
ดำเนินการแล้ว
18/08/2551 15:22:53
31
ใช้งานอินเตอร์เนทไม่ได้ งานธุรการ ใช้งานอินเตอร์เนทไม่ได้ แฟลตหอพักอาจารย์
18/08/2551
ดำเนินการแล้ว
18/08/2551 08:50:25
30
เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ กองพัฒนานักศึกษา
17/08/2551
ดำเนินการแล้ว
18/08/2551 11:21:09
29
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาไม่มี ปัญหาน่าจะเป็นที่การเข้าหัว เบอร์ 4300 ครับ ห้องประกันคุณภาพครับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
15/08/2551
ดำเนินการแล้ว
21/08/2551 10:18:16
28
Wi-Fi เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ปัญหา Wi-Fi เชื่อมต่อเน็ตไม่ได้ (ขึ้น Limit) ของ psru-wifi บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ ศว115 และหน้าห้องสนักงาน รบกวนดำเนินการด่วนนะครับ เพราะอยากให้ใช้ได้ก่อนวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18-20 สิงหาคม เพราะจะมีการสัมนาวิทยาศาสตร์ที่ห้อง ศว115 ครับ ...ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ หน้า ศว115
15/08/2551
ดำเนินการแล้ว
15/08/2551 13:14:49
27
ใช้อินเตอร์เนตไมได้ งานธุรการ ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้ งานอนามัยและสุขภาพ
15/08/2551
ดำเนินการแล้ว
18/08/2551 15:47:21
26
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ จำนวน 1 เครื่อง ห้องกิจกรรมนักศึกษา
14/08/2551
ดำเนินการแล้ว
15/08/2551 13:12:24
25
wi-if ระบบเครือข่าย wi-if ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักวิทยบริการฯ
14/08/2551
ดำเนินการแล้ว
14/08/2551 15:36:49
24
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยไม่ได้ สำนักวิทยบริการฯ
14/08/2551
ดำเนินการแล้ว
14/08/2551 14:10:41
23
Internet ใช้งานไม่ได้บางเครื่อง ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องในสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13/08/2551
ดำเนินการแล้ว
13/08/2551 12:49:26
22
เครื่องช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องหรือเปิดโปรแกรมต่างๆใช้เวลานาน อาคารเวียงแก้ว
11/08/2551
ดำเนินการแล้ว
11/08/2551 10:41:56
21
ขอพื้นที่จัดสร้างเว็บไซต์ของสาขาวิชาดนตรี ระบบเครือข่าย สาขาวิชาดนตรีโดย อ.สุรศักดิ์ อุตสาหะกานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องการพื้นที่จัดสร้างเว็บไซต์ ชื่อ Hostname : music.psru.ac.th สาขาวิชาดนตรี คมส.
08/08/2551
ดำเนินการแล้ว
08/08/2551 15:32:47
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th