- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2558 จำนวน 31 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2041
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
10/03/2559 11:11:49
2040
ระบบโทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไอทีมาติดตั้งสายโทรศัพท์สายในใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ ห้องงานวินัยและนิติการ
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:55:11
2039
คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการลงเป็นwindows7ค่ะ งานอาคารสถานที่และบริการ
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
22/12/2558 15:39:07
2038
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ สาบันวิจัยและพัฒนา
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
15/12/2558 14:50:25
2037
เข้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ ช่วยด้วยค่ะ ต้องการ upload ข่าวของคณะวิทยาการจัดการ แต่....เข้าเว็บไม่ได้ ช่วยดู server ให้ด้วยนะคะ คณะวิทยาการจัดการ
08/12/2558
ดำเนินการแล้ว
09/12/2558 10:03:12
2036
อ่านไฟล์ทุกไฟล์ในเครื่องไม่ได้ งานธุรการ มาเช็คคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
08/12/2558
ดำเนินการแล้ว
29/12/2558 09:07:51
2035
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ไฟไม่ติดเลยค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
08/12/2558
ดำเนินการแล้ว
11/12/2558 14:36:23
2034
โทศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณครับ ที่ห้องพักอาจาย์อิเลกทรอนิกส์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาคาร 4
03/12/2558
ดำเนินการแล้ว
14/12/2558 14:14:09
2033
ตรวจสอบเครื่องโดนไวรัส งานธุรการ เครื่องโหลดงานช้า ประมวลผลช้า กองนโยบายและแผน
01/12/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:26:18
2032
ย้ายเลขหมายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายห้องทำงาน ต้องการใช้เลขหมายภายในเบอร์เดิม กองคลัง
01/12/2558
ดำเนินการแล้ว
03/12/2558 12:12:10
2031
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ได้ ip แต่ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ได้ ip แต่ใช้งานไม่ได้ อาคารศรีพิบูล
01/12/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:23:59
หน้าที่ [1] 2   
หน้า 2/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th