- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2555 จำนวน 31 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1389
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา
12/11/2555
ดำเนินการแล้ว
12/11/2555 10:21:22
1388
ติดตั้งสายอินเตอร์เนต เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตที่ห้องอธิการบดี ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
11/11/2555
ดำเนินการแล้ว
12/11/2555 10:58:17
1387
ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์และลงโปรแกรมใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์และลงโปรแกรมใหม่จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
10/11/2555
ดำเนินการแล้ว
13/11/2555 14:23:55
1386
ใช้งาน net&print ไม่ได้ งานบริการ ใช้งาน netไม่ได้ , driver printer หายไป ลงใหม่ไม่ได้ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
09/11/2555
ดำเนินการแล้ว
09/11/2555 15:45:39
1385
block อินเตอร์เน็ตเสีย ระบบเครือข่าย ไม่มีสัญญาณเลยค่ะเสียตรง CA104 กองบริการการศึกษา
08/11/2555
ดำเนินการแล้ว
16/11/2555 15:36:27
1384
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ นักศึกษาผู้กู้ กยศ. ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบ e-Studentloan ไม่ได้ค่ะ ห้องงานทุนการศึกษา
07/11/2555
ดำเนินการแล้ว
08/11/2555 14:16:23
1383
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
07/11/2555
ดำเนินการแล้ว
09/11/2555 15:52:42
1382
เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์สั่งแล้วปริ้นไม่ออก งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ชั้น2
05/11/2555
ดำเนินการแล้ว
05/11/2555 12:11:09
1381
เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์สั่งแล้วปริ้นไม่ออก งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ชั้น2
05/11/2555
ดำเนินการแล้ว
08/11/2555 10:56:05
1380
การใช้งาน VoIP งานธุรการ 1.ขอหมายเลข VoIP ของโทรศัพท์เคลื่อน ยังไม่ได้ 2. โทรศัพท์ภายใน ไม่สามารถโทรออกได้ เพราะ ถูกแจ้ง ว่า คุณ๔ูกจำกัดสิทธิ์การโทร... อาคาร 4 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสากหรรม
01/11/2555
ดำเนินการแล้ว
02/11/2555 11:25:31
1379
การใช้งาน VoIP ระบบโทรศัพท์ VOIP 1.ขอหมายเลข VoIP ของโทรศัพท์เคลื่อน ยังไม่ได้ 2. โทรศัพท์ภายใน ไม่สามารถโทรออกได้ เพราะ ถูกแจ้ง ว่า คุณ๔ูกจำกัดสิทธิ์การโทร... อาคาร 4 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสากหรรม
01/11/2555
ดำเนินการแล้ว
02/11/2555 11:25:04
หน้าที่ [1] 2   
หน้า 2/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th