- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2553 จำนวน 26 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
694
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีส๊ญญาณเสืยง หมายเลข 4205 สาขาฟิสิกส์ ห้อง วท.402
07/09/2553
ดำเนินการแล้ว
28/09/2553 11:20:41
693
web ภายนอกเข้าไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย เข้าได้แต่ web มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
04/09/2553
ดำเนินการแล้ว
05/09/2553 12:37:25
692
แจ้ง เรื่อง IPTV งานธุรการ เนื่องจาก IPTV ในเว็บของมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถคลิ๊กดูทีวี (ใช้งานไม่ได้) ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน...ยังไงเช็คดูระบบด้วยนะครับ แจ้งเพื่อทราบ คมส.
04/09/2553
ดำเนินการแล้ว
08/09/2553 10:36:28
691
สัญญาน Wireless (default)หลุดบ่อยมากจนใช่งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาน Wireless (default)หลุดบ่อยมากจนใช่งานไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
04/09/2553
ดำเนินการแล้ว
08/09/2553 10:40:02
690
สั่งปริ้นงานไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปที่เครื่องปริ้นได้ค่ะ(เครื่องคอมฯ ผอ.กบค.) กองบริหารงานบุคคล
03/09/2553
ดำเนินการแล้ว
03/09/2553 15:16:34
689
i-passport user siriluk มีปัญหาในการ login ใช้งานไม่ได้ ระบบ iPassport i-passport user siriluk มีปัญหาในการ login แล้วหลุด ใช้งานไม่ได้ อีกแล้ว งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
02/09/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 13:20:44
หน้าที่ [1] 2   
หน้า 2/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th