- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551 จำนวน 32 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
20
ด่วน memories card ติดอยู่ในเครื่องไม่สามารถดำเนินการต่อไป งานธุรการ มี memories card ติดอยู่ในเครื่องไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ห้องกีฬา (หมายเลข 2)
07/08/2551
ดำเนินการแล้ว
15/08/2551 09:04:05
19
psru-wifi ทีคณะเทคโนใช้ไม่ได้ครับ งานธุรการ psru-wifi ทีคณะเทคโนใช้ไม่ได้ครับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06/08/2551
ดำเนินการแล้ว
07/08/2551 09:00:08
18
โทรศัพท์ภายในโรงเรียนสาธิตฯ หมายเลข 744 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในโรงเรียนสาธิตฯ หมายเลข 744 ใช้งานไม่ได้ โรงเรียนสาธิตฯ
06/08/2551
ดำเนินการแล้ว
11/08/2551 08:41:35
17
ลงโปรแกรม word 2007 งานธุรการ ต้องการลงโปรแกรม word 2007 ห้องกิจกรรมนักศึกษา
05/08/2551
ดำเนินการแล้ว
06/08/2551 11:24:32
16
เน็ทห้องเเลบมีปัญหา ระบบเครือข่าย เล่นเน็ทไม่ได้หรือบ้างเครื่องมีอาการช้า it401
05/08/2551
ดำเนินการแล้ว
05/08/2551 15:42:15
15
เครื่องคอมฯค้าง ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมฯค้าง ใช้งานไม่ได้ ศูนย์ภาษา
05/08/2551
ดำเนินการแล้ว
06/08/2551 09:30:12
14
โปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เนตได้ อาคารเวียงแก้ว
05/08/2551
ดำเนินการแล้ว
06/08/2551 09:27:23
13
เครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไม่สามารถใช้งานได้เพราะมีตัวไวรัสขึ้นมาตลอดเวลา อาคารสารภี ห้องการเงิน
04/08/2551
ดำเนินการแล้ว
05/08/2551 12:52:17
12
การใชงานอินเตอร์เนทไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องใช้อินเตอร์เนทไมได้ เวียงแก้ว
03/08/2551
ดำเนินการแล้ว
03/08/2551 14:12:50
11
ใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น HW Willson จากส่วนวังจันทน์ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น HW Willson จากส่วนวังจันทน์ไม่ได้ (เดิมใช้งานผ่าน Proxy ได้ แต่ปัจจุบันถ้าใช้ผ่าน Proxy จะใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้เลย) ส่วนวังจันทน์ (ที่ใช้ประจำคือ ห้อง 111 และบ้านพักอาจารย์เลขที่ 66/24
02/08/2551
ดำเนินการแล้ว
09/12/2551 09:11:44
10
ใช้ระบบ internet ไม่ได้ งานธุรการ เนื่องจากกองบริหารงานบุคคลทั้งหมดใช้ระบบ internet ไม่ได้ จึงขอให้ดำเนินการแก้ไข กองบริหารงานบุคคล
01/08/2551
ดำเนินการแล้ว
01/08/2551 15:37:47
9
แจ้งการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทั้ง 3 หอพักค่ะ ระบบเครือข่าย ขณะนี้ได้ทำการเซอร์วิสคอมพิวเตอร์จากทางร้านเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้อยากรบกวนให้ทางศูนย์it เข้ามาดูเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตของทั้ง 3 หอพักค่ะ เพราะเนื่องจากตอนนี้ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทั้ง 3 หอพักเลยค่ะ หอพักทะเลแก้วนิเวศ
01/08/2551
ดำเนินการแล้ว
04/08/2551 13:58:37
หน้าที่ [1] 2   
หน้า 2/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th