- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2557 จำนวน 7 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1806
สัญญาณโทรศัพท์ภายนอกใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์ภายนอกใช้งานไม่ได้ ทั้งโทรเข้าและรับสาย มีความจำเป็นมากในการทำงาน รบกสนช่วยตรวจสอบทีครับ อาคารร 4 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น1 ห้อง 414 (วังจันทน์)
19/12/2557
ดำเนินการแล้ว
22/12/2557 09:10:10
1805
WIFI ตึกปกเกล้า และคณะวิทยาการจัดการ ระบบเครือข่าย WIFI ตึกปกเกล้า และคณะวิทยาการจัดการ เข้าไม่ได้ค่ะ มีสัญญาณ แต่ต่อไม่ออกค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
17/12/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 14:56:51
1804
โทรศัพท์ เบอร์ 3000 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 3000 ของคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
17/12/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 15:47:51
1803
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ ทั้งคณะใช้งานไม่ได้ ครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
13/12/2557
ดำเนินการแล้ว
15/12/2557 09:11:58
1802
ไม่มีโปรแกรม ออโต้แคด เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มาลงโปรแกรมออโต้แคด(แผ่นที่สำนักงานมี) สำนักงานอธิการบดี งอค (ห้องพี่เป้)
11/12/2557
ดำเนินการแล้ว
15/12/2557 09:55:23
1801
คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเน็ตได้ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
08/12/2557
ดำเนินการแล้ว
24/12/2557 10:01:30
1800
สัญญาณโทรศัพท์สำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เพิ่มสัญญาณโทรศัพท์สำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากบางช่องไม่มีสัญญาณ ห้องผู้บริหารระดับสูง อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
01/12/2557
ดำเนินการแล้ว
02/12/2557 12:49:40
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th