- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2556 จำนวน 11 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1649
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ต้องรีเซ็ตสัญญาณเพื่อตรวจจับ บางครั้งก็เจอ บางครั้งก็ไม่เจอ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
23/12/2556
ดำเนินการแล้ว
06/01/2557 10:01:01
1648
คอมพิวเตอร์มีปัญหา งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
18/12/2556
ดำเนินการแล้ว
18/12/2556 15:27:14
1647
อินเตอร์เน็ต งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตผ่านสายแลนไม่ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด่วนค่ะ(เครื่องพี่นิ่ม) งานการเงิน
17/12/2556
ดำเนินการแล้ว
02/01/2557 09:02:46
1646
อินเตอร์เน็ต งานบริการ เข้าอินเตอร์เน็ตผ่านสายแลนไม่ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด่วนค่ะ(เครื่องพี่นิ่ม) งานการเงิน
17/12/2556
ดำเนินการแล้ว
02/01/2557 09:03:21
1645
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ได้เครื่องเดียว อีกเครื่องใช้ไม่ได้ ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
17/12/2556
ดำเนินการแล้ว
24/12/2556 09:41:01
1644
โทรศัพท์ งานบริการ มีสายโทรเข้ามาแต่ทางเราไม่ได้ยินเสียงต้นสายเลยค่ะ งานพัสดุ
13/12/2556
ดำเนินการแล้ว
14/12/2556 14:18:00
1643
โทรศัพท์ภายนอก เบอร์ 055-267102 ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากโทรศัพท์ เบอร์ 0-5526-7103 ใช้งานไม่ได้ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์ ไอที มาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
12/12/2556
ดำเนินการแล้ว
10/02/2557 09:59:33
1642
โทรศัพท์ภายใน สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากในห้อง สนง.คณะ มีห้องทำงานจำนวน 5 ห้อง และยังไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณ โทรศัพท์ จำนวน 4 ห้อง ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาดำเนินการต่อสัญญาณโทรศัพท์ให้ด้วยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
12/12/2556
ดำเนินการแล้ว
10/02/2557 09:59:43
1641
ปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นไม่ได้ค่ะเนื่องจากใช้ระบบปริ้นแชร์ งานตรวจสอบภายใน
12/12/2556
ดำเนินการแล้ว
13/12/2556 12:48:49
1640
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
07/12/2556
ดำเนินการแล้ว
11/12/2556 08:45:59
1639
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในโดนหนูกัดสายใช้ไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา
06/12/2556
ดำเนินการแล้ว
24/12/2556 14:29:58
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th