- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2555 จำนวน 15 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1424
ใช้ wifi VOIP ไม่ได้ งานธุรการ ที่อาคารการศึกษาพิเศษ ไม่สามารถใช้ wifi VOIP เชื่อมต่อได้ เป็นมานาน 3 สัปดาห์แล้ว อาคารการศึกษาพิเศษ
27/12/2555
ดำเนินการแล้ว
19/02/2556 10:35:58
1423
โทรศัพท์ไม่สัญณาน งานธุรการ โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ มีสัญญาณ วท.407
24/12/2555
ดำเนินการแล้ว
19/02/2556 10:36:16
1422
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ต้องการใช้งานด่วน กองบริหารงานบุคคล
21/12/2555
ดำเนินการแล้ว
24/12/2555 09:31:54
1421
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ต้องการใช้งานด่วน กองบริหารงานบุคคล
21/12/2555
ดำเนินการแล้ว
24/12/2555 09:31:29
1420
เครื่องคอมพิวเตอร์ปริ้นงานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ปริ้นงานไม่ได้ สำนักงานหอพัก
18/12/2555
ดำเนินการแล้ว
19/12/2555 13:55:15
1419
ระบบ E-document psru ไม่มีตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานธุรการ ระบบ E-document psru ไม่มีตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้เลือก รบกวนเพิ่มให้ด้วยค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
17/12/2555
ดำเนินการแล้ว
04/01/2556 09:12:12
1418
ต้องการสัญญาณ wifi เพิ่มค่ะ งานบริการ ต้องการสัญญาณ wifi เพิ่ม ณ ห้องแนะแนวฯ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ค่ะ ห้องแนะแนวฯ
17/12/2555
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:29:03
1417
โทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 เครื่อง ทำให้ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆด้วยเบอร์ภายในได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนวังจันทน์
15/12/2555
ดำเนินการแล้ว
18/12/2555 18:02:34
1416
แชร์เครื่องปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แชร์เครื่องปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
11/12/2555
ดำเนินการแล้ว
12/12/2555 11:29:31
1415
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
08/12/2555
ดำเนินการแล้ว
13/12/2555 23:17:22
1414
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานบริการ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้เครื่องพี่ป้อมค่ะ เครื่องอื่นเข้าได้หมด เช็คสายแลนแล้วปกติค่ะ รบกวนมาเช็คสัญญาณให้ด้วยค่ะ ด่วนค่ะ งานพัสดุ
06/12/2555
ดำเนินการแล้ว
06/12/2555 16:37:03
1413
โทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัยฯ โอนสายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โอเปอร์เรเตอร์กลางของมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถติดต่อหรือโอนสายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ และเบอร์ตรงของแต่ละหน่วยงานที่โทรไปก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นกัน งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
04/12/2555
ดำเนินการแล้ว
13/12/2555 23:17:39
1412
สัญญาณwifi ช้ามาก ระบบเครือข่าย อาจารย์ฝากมาแจ้งว่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ช้ามากที่อาคารการผลิตและอาคาร 4 คณะเทคโนฯ ได้ทำบันทึกข้อความแจ้งไปแล้วแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาสำรวจค่ะ อาคารการผลิต
03/12/2555
ดำเนินการแล้ว
06/12/2555 16:38:44
1411
อินเตอร์เน็ตหอพักที่ 1ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตหอพักที่ 1ใช้งานไม่ได้ หอพักที่ 1
03/12/2555
ดำเนินการแล้ว
16/12/2555 10:07:08
1410
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 2 เครื่อง สำนักงานหอพัก
03/12/2555
ดำเนินการแล้ว
06/12/2555 08:52:32
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th