- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2553 จำนวน 19 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
798
เครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่องไม่สามารถปริ้นได้ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
29/12/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 11:52:01
797
โทรศัพท์สายในไม่สามารถโทรออกได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งโทรศัพท์สายในไม่สามารถโทรออกได้ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
29/12/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 11:22:11
796
โทรศัพท์โทรออกสายนอกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกสายนอกได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
28/12/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 09:26:05
795
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ wifi บนชั้น 3 และ4 ของอาคารเวียงแก้ว ผู้เข้าพักใช้งานไม่ได้ อาคารเวียงแก้ว
28/12/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2554 09:46:48
794
คอมพิวเตอร์สำนักงานใช้ไม่ได้ 1 เครื่อง งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ต้องเซทค่าอินเทอร์เน็ต เซทเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
27/12/2553
ดำเนินการแล้ว
29/12/2553 07:51:45
793
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 5501ไม่มีสัญญานตอบรับ ตึกแปรรูปอาหารชั้นสอง
21/12/2553
ดำเนินการแล้ว
24/01/2554 10:16:15
792
internet...ใช้ไม่ได้ งานบริการ เครื่องของน.ส.นิตยา แสงสว่าง ระบบ net ใช้ไม่ได้ (งานคลัง) งานคลัง
20/12/2553
ดำเนินการแล้ว
23/12/2553 09:44:51
791
หน้าเว็บมหาวิทยาลัยมีขนาดกว่าปกติ งานธุรการ หน้าเว็บมหาวิทยาลัยมีขนาดกว่าปกติ งานบุคคล2 กองบริหารงานบุคคล
17/12/2553
ดำเนินการแล้ว
21/12/2553 10:04:38
790
หน้าเว็บมหาวิทยาลัยมีขนาดกว่าปกติ งานธุรการ หน้าเว็บมหาวิทยาลัยมีขนาดกว่าปกติ งานบุคคล2 กองบริหารงานบุคคล
17/12/2553
ดำเนินการแล้ว
21/12/2553 10:04:12
789
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ เปิดเครื่องไม่ติด อาคารการศึกษาพิเศษ
17/12/2553
ดำเนินการแล้ว
21/12/2553 09:54:44
788
เข้าinternetไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าinternetไม่ได้ เป็นเฉพาะเครื่อง งานประชาสัมพันธ์
15/12/2553
ดำเนินการแล้ว
21/12/2553 09:57:56
787
เข้า internet ไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้า web มหาลัยได้ แต่ออกนอกไม่ได้ ใช้ wireless อ.สุรเชษฐ์ ช่วยเปลี่ยนฐานข้อมูลด้วยนามสกุลมิตสานนนท์ ครับ ห้องพักครูชั้น 2 เทคโนอุต ฯ
15/12/2553
ดำเนินการแล้ว
22/12/2553 09:34:46
786
ไม่สามารถเปิดเว็บ hotmail ได้ เว็บไซต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งาน hotmail ได้ ห้องผู้ช่วย ฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
09/12/2553
ดำเนินการแล้ว
21/12/2553 10:40:53
785
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานเลขานุการผู้บริหาร
09/12/2553
ดำเนินการแล้ว
17/12/2553 08:29:00
784
สัญญาณwilessของทางสระว่ายน้ำ(defalt)ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณwilessของทางสระว่ายน้ำ(defalt)ใช้งานไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
04/12/2553
ดำเนินการแล้ว
07/12/2553 12:10:20
783
อินเตอร์เน็ตเข้าใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตเข้าใช้งานไม่ได้หอพักที่ 1 2 และ 3 รวมถึงสัญญาณไร้สายด้วยค่ะ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 1,2และ3
03/12/2553
ดำเนินการแล้ว
15/12/2553 15:37:33
782
internet ระบบเครือข่าย ทำไม internet ช้ามาก ๆเลยครับ ช่วงนี้นะครับ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
01/12/2553
ดำเนินการแล้ว
02/12/2553 15:02:19
781
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ 1 การใช้งานอินเตอร์ไม่ได้ 2 ขอลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ กองบริหารงานบุคคล
01/12/2553
ดำเนินการแล้ว
02/12/2553 13:50:02
780
เข้าใช้ hotmail ไม่ได้ทั้งคณะ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าเว็บ hotmail และ msn ได้ เป็นมาหายวันแล้วช่วยตรวจสอบด้วยครับ(เป็นทั้งคณะเลยครับ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01/12/2553
ดำเนินการแล้ว
01/12/2553 13:22:34
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th