- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2552 จำนวน 19 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
486
โทรศัพท์ใช้งานไมได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไมได้ หมายเลข 9801 ห้องพยาบาล
26/12/2552
ดำเนินการแล้ว
08/01/2553 09:35:13
485
wifi ที่คณะใช้ไม่ได้ ของ science กับ link ระบบเครือข่าย เข้าเน็ตไม่ได้ ขึ้น limited คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24/12/2552
ดำเนินการแล้ว
05/01/2553 16:10:32
484
สัญญาณโทรศัพท์สลับหมายเลข, สัญญาณโทรศัพท์ห้อง KM สวจ. งานธุรการ 1. สัญญาณโทรศัพท์สลับหมายเลขระหว่าง 7222 กับ 7223(ห้องผอ.สลับกับห้องเจ้าหน้าที่) 2. สัญญาณโทรศัพท์ห้อง KM สวจ. ยังใช้งานไม่ได้สัญญาณไม่มี สวจ.
23/12/2552
ดำเนินการแล้ว
04/03/2553 11:03:26
483
เครื่องคอมฯมีปัญหา งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ 2 เครื่อง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
23/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:30:01
482
คอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์แล้วค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ การสั่งพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละคร้งไม่สามารถปริ้นได้เนื่องจากเครื่องค้างไม่สามารถใช้งานได้เลย สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
23/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:29:49
481
ต่อสายแลนเน็ตเครื่องปริ้น งานธุรการ ต่อสายแลนเน็ตเครื่องปริ้น เนื่องจากต้องการใช้งาน ด่วนค่ะ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
22/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:29:27
480
อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ ห้องพยาบาล
21/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:28:43
479
อินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ สำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา
21/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:31:15
478
ขอความอนุเคราะห์จัดทำปฏิทิน พ.ศ.2553 เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์จัดทำปฏิทิน พ.ศ.2553 รองฯ สมบัติ พรหมเสน และงานประชาสัมพันธ์ -
18/12/2552
ดำเนินการแล้ว
18/12/2552 14:03:00
477
ไวรัส งานบริการ ลงโปรแกรมใหม่เครืองโน๊ตบุ๊ค งานคลัง
18/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:31:52
476
ขอความอนุเคราะห์จัดทำป้ายงานเปิดอาคาร และรับเสด็จพระบรมฯ เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์จัดทำป้ายงานเปิดอาคาร และรับเสด็จพระบรมฯ(รองสมบัติ พรหมเสน) -
14/12/2552
ดำเนินการแล้ว
18/12/2552 14:01:18
475
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2552 เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2552(กองบริการการศึกษา) -
14/12/2552
ดำเนินการแล้ว
14/12/2552 09:54:37
474
ขอความอนุเคราะห์จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สระว่ายน้ำ และห้องฟิตเนส เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สระว่ายน้ำ และห้องฟิตเนส (กองพัฒนานักศึกษา) -
14/12/2552
ดำเนินการแล้ว
14/12/2552 09:31:13
473
เครื่องค้าง งานธุรการ เครื่องค้างเวลาเข้าอินเตอร์เน็ตนานมากคะ และก็เปิด File บางอย่างไม่ได้ ห้องตรวจสอบภายใน
12/12/2552
ดำเนินการแล้ว
21/01/2553 12:32:28
472
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ ห้องกิจกรรม
08/12/2552
ดำเนินการแล้ว
15/12/2552 08:22:07
471
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องโน๊ตบุ๊คของ สนง. เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
04/12/2552
ดำเนินการแล้ว
04/12/2552 11:23:43
470
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุน กองพัฒนานักศึกษา
03/12/2552
ดำเนินการแล้ว
04/12/2552 11:24:49
469
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุน กองพัฒนานักศึกษา
03/12/2552
ดำเนินการแล้ว
04/12/2552 11:25:08
468
ไม่สามารถเข้าใช้เน็ตได้ ระบบ iPassport มันขึ้นเครื่องหมายตกใจสีเหลือง Windows-system Error Thereis an IP address Conflict another system on the network ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ มรพส.
02/12/2552
ดำเนินการแล้ว
03/12/2552 09:42:53
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th