- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551 จำนวน 16 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
152
ทำไมส่งไฟล์ข้อมูลทางเมล์ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ช่วงหลังทำงานโดยให้นศ.ส่งรายงานทางอีเมล์แล้วส่งกลับเพื่อแก้ไข แต่ส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ที่บ้านพักไม่ได้ ตอนแรกคิดว่า อีเมล์ hotmail / gmail มีปัญหา ลองไปส่งที่อื่นกลับได้ จึงสงสัยว่าจะมีปัญหาที่ระบบของมหาวิทยาลัย เปิดเมล์ได้แต่ส่งข้อมูลไม่ได้ ช่วยให้คำแนะนำด้วย roong001@hotmail.com บ้านพักส่วนวังจันทน์
28/12/2551
ดำเนินการแล้ว
19/01/2552 09:05:34
151
อินเตอร์เน็ตที่บ้านใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอความกรุณาช่วยแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตที่หอพักดุษฎีโดม ส่วนวังจันทน์ ด้วย เนื่องจากบ้าน อ.รุ่งนภา อยู่หลังหอดุษฎี ได้เชื่อมสายอินเตอร์เน็ตใช้ร่วมกับหอ ปรากฏว่า 3 วันมาแล้วที่เปิดใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทำให้เตรียมการสอน+ทำงานค้นคว้าไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบให้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง อ.รุ่งนภา คณะมนุษย์ฯ สาขา รปศ. บ้านพักมหาวิทยาลัย 66/14 ส่วนวังจันทน์
28/12/2551
ดำเนินการแล้ว
19/01/2552 09:07:04
150
เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ ห้องการเงิน
26/12/2551
ดำเนินการแล้ว
05/01/2552 13:59:11
149
ขอรหัสผ่านเข้าระบบ iPassport ของ อ.สุชาติ ระบบ iPassport ขอรหัสผ่านเข้าระบบ iPassport ของ อ.สุชาติ เนื่องจะอาจารย์ลืม User และ Password เบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยนไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงขอรบกวนทางศูนย์ แจ้ง รหัสมาที่ E-mail: kongsak_sci@psru.ac.th ขอบคุณล่วงหน้าครับ (รหัสประจำตัวประชาชน 3659900187856) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
26/12/2551
ดำเนินการแล้ว
26/12/2551 10:23:27
148
ลงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุและทำช่องกรอกข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่มีรายชื่อ เว็บไซต์ ลงประกาศและทำช่องกรอกข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่มีรายชื่อ (กองพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์) -
23/12/2551
ดำเนินการแล้ว
23/12/2551 11:00:25
147
ลงวินโดใหม่ งานธุรการ รบกวนลงโปรแกรมใหม่จำนวน 3 เครื่อง โปรแกรมvistra เพราะตอนนี้ใช้งานไม่ได้และมีไวรัส อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 2 ห้อง Dss
16/12/2551
ดำเนินการแล้ว
16/12/2551 12:54:08
146
จอคอมพิวเตอร์ไม่ติด งานธุรการ เปิดเครื่องคอมฯ หน้าจอคอมไฟเข้าแต่หน้าคอมฯไม่ทำงาน งานตรวจสอบภายใน
16/12/2551
ดำเนินการแล้ว
18/12/2551 09:21:23
145
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนลงโปรแกรมใหม่จำนวน 2 เครื่อง โปรแกรมvistra เพราะตอนนี้ใช้งานไม่ได้และมีไวรัสด้วย อาคารการศึกษาพิเศษ
12/12/2551
ดำเนินการแล้ว
12/12/2551 09:34:01
144
คอมพิวเตอร์ Restart เองตลอดเวลา/หน้าจอสั่น ทำงานไม่ได้เลย เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ Restart เองตลอดเวลา/หน้าจอสั่น ทำงานไม่ได้เลย งานตรวจสอบภายใน
11/12/2551
ดำเนินการแล้ว
12/12/2551 09:32:38
143
scan เอกสารผ่านระบบ Network ไม่ได้ งานธุรการ เครื่องถ่ายไม่สามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ตามปกติ(อาการพึ่งเป็นวันนี้ ปกติใช้ได้) ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ได้อยู่ สำนักงานคณบดี
11/12/2551
ดำเนินการแล้ว
12/12/2551 09:34:58
142
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ จำนวน 3 เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
09/12/2551
ดำเนินการแล้ว
09/12/2551 11:00:36
141
ไม่สามารถสั่งPrint งาน Lan ได้ และเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถสั่งPrint งาน Lan ได้ไปยังเครื่องคอมเครื่องอื่นในห้องเดียวกันได้ และเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
09/12/2551
ดำเนินการแล้ว
09/12/2551 11:00:18
140
internet ที่แฟลตอาจารย์เก่าใช้ไม่ได้ limited connection ระบบเครือข่าย สามารถ connect เข้า internet ได้ แต่ขึ้น limited connection แฟลตอาจารย์เก่า
06/12/2551
ดำเนินการแล้ว
08/12/2551 09:26:30
139
อินเทอร์เน็ตคณะเกษตรใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตคณะเกษตรไม่สามารถใช้งานได้ ตึกคณะเกษตร
06/12/2551
ดำเนินการแล้ว
06/12/2551 10:20:19
138
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสอย่างแรง งานบริการ ติดไวรัส งานคลัง
02/12/2551
ดำเนินการแล้ว
08/12/2551 09:26:46
137
wiress ตึก ม. ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ Wiress ตึกมหาวชิราลงกรณ ใช้งานไม่ได้มาสามอาทิตย์แล้ว รบกวนช่วยกรุณาตรวจสอบให้ด้วย เนื่องจากอาจารย์ที่คณะ และนักศึกษา กศ.ป.ป. ใช้งานไม่ได้ ตึกมหาวชิราลงกรณ
01/12/2551
ดำเนินการแล้ว
01/12/2551 15:38:41
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th