- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2558 จำนวน 25 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2030
เคื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เคื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วใช้งานไม่ได้ ขึ้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
30/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:26:23
2029
เบอร์โทรศัพท์สายใน 9232 มีปัญหาค่ะ โทรติดบ้างไม่ติดบ้าง รับสายแล้วหลุดค่ะ งานธุรการ เบอร์โทรศัพท์สายใน 9232 มีปัญหาค่ะ โทรติดบ้างไม่ติดบ้าง รับสายแล้วหลุดค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
30/11/2558
ดำเนินการแล้ว
05/01/2559 10:49:24
2028
แจ้งเป็นครั้งที่ 2 อินเตอร์เน็ตที่ใช้ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ งานธุรการ แจ้งเป็นครั้งที่ 2 อินเตอร์เน็ตที่ใช้ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
26/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:24:18
2027
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
25/11/2558
ดำเนินการแล้ว
30/11/2558 09:40:46
2026
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
25/11/2558
ดำเนินการแล้ว
26/11/2558 09:17:54
2025
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ทั้ง Lan ทั้ง Wireless งานเลขานุการ ชั้น 3 ทีปวิชญ์
24/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:23:42
2024
อินเตอร์เน็ตที่ใช้ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตที่ใช้ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ ทั้งหมด 6 เครื่อง งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
22/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:25:03
2023
เบอร์ 9232 มีปัญหาค่ะ งานธุรการ เบอร์ 9232 มีปัญหาค่ะ คนโทรเข้ามาจะได้ยินเป็นเสียงรอสาย แต่ว่าโทรศัพท์ที่ห้องไม่ได้ดังค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
20/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 10:35:15
2022
เบอร์ภายในหมายเลข 1411 ห้อง ผอ.นิคม และ 1422 ห้องการเงิน รร.สาธิต ติดต่อไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ฯ ภายในหมายเลข 1411 และ 1422 ห้อง ผอ.นิคม และห้องการเงิน ร.ร.สาธิต ติดต่อไม่ได้ โทรไม่ติด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
20/11/2558
ดำเนินการแล้ว
10/03/2559 11:12:07
2021
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ windows ถูกตรวจพบว่าเป็นของปลอม กองบริหารงานบุคคล
19/11/2558
ดำเนินการแล้ว
09/12/2558 11:07:00
2020
โทรศัพท์สายใน สายนอกมีปัญหาค่ะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน สายนอกมีปัญหาค่ะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
17/11/2558
ดำเนินการแล้ว
18/11/2558 10:01:10
2019
รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ งานธุรการ โดยแชร์ 3 เครื่อง ชื่อFolderทะเบียนรับ ส่งหนังสือ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อ.ทีปวิชญ์
17/11/2558
ดำเนินการแล้ว
18/11/2558 09:29:26
2018
รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ งานธุรการ โดยแชร์ 3 เครื่อง ชื่อFolderทะเบียนรับ ส่งหนังสือ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อ.ทีปวิชญ์
17/11/2558
ดำเนินการแล้ว
18/11/2558 09:30:03
2017
เดินสายอินเตอร์เน๊ตในห้องสภาคณาจารย์ ระบบเครือข่าย ย้ายห้องสำนักงานสภาคณาจารย์์และข้าราชการ เลยไม่มีสายอินเตอร์เน้ต สภาคณาจารย์และข้าราชการ
16/11/2558
ดำเนินการแล้ว
19/11/2558 09:40:26
2016
ระบบโทรศัพท์ภายใน-ภายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP เดินสายโทรศัพท์ภายใน-ภายนอก งานพัสดุ ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
16/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 10:35:46
2015
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip อาคารศรีพิบูล
16/11/2558
ดำเนินการแล้ว
19/11/2558 09:40:38
2014
อับเดทสแกนไวรัส ไม่ได้ งานธุรการ ขอลงโปรแกรมสแกนไวรัสใหม่ งานอาคารสถานที่และบริการ
13/11/2558
ดำเนินการแล้ว
13/11/2558 14:06:03
2013
ลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมใหม่เนื่องจากเกิดปัญหาในการใช้งาน ห้องงานวินัยและนิติการ
12/11/2558
ดำเนินการแล้ว
20/11/2558 09:26:17
2012
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip อาคารศรีพิบูล
12/11/2558
ดำเนินการแล้ว
12/11/2558 13:46:57
2011
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปิดใช้งานเครื่องไม่ได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
11/11/2558
ดำเนินการแล้ว
09/12/2558 11:06:08
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th