- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2556 จำนวน 16 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1638
โทรศัพท์ ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ภายใน สัญญาณไม่ชัดเจน 7225 เบอร์ 7200 ไม่สัญญาณเลยใช้งานไม่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
29/11/2556
ดำเนินการแล้ว
17/12/2556 10:19:45
1637
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รัน เปิดเครื่องไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รันโปรแกรม เปิดเครื่องเพื่อทำงานไม่ได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
29/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/12/2556 14:36:53
1636
โทรศัพท์สายนอกเสีย เบอร์ 055-267059 งานธุรการ ภายนอกโทรเข้าแล้วไม่ได้ยินเสียง งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
28/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/12/2556 10:02:31
1635
โทรศัพท์เบอร์ภายในไม่มีสัญญาณจ้า งานธุรการ สายใน เบอร์ 9115 ไม่มีสัญญาณจ้า กองบริการการศึกษา (เครื่องตรงพี่ขวัญ)
25/11/2556
ดำเนินการแล้ว
26/11/2556 10:55:47
1634
เครืองปริ้นเตอร์ งานบริการ ติดตั้งเครื่องแล้วมองไม่เห็นเครื่องปริ้นเตอร์(เครื่องพี่นิ่ม)ด่วนค่ะ งานการเงิน
25/11/2556
ดำเนินการแล้ว
25/11/2556 12:13:49
1633
โทรศัพท์ไม่มีเสียงเรียกเข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สำนักวิทยบริการฯ เบอร์ 055-216386 โทรเข้ามีสัญญาณ แต่โทรศัพท์ไม่ดัง (มีแต่คน บออกว่าโทรไปไม่มีคนรับสาย) งานธุรการ สำนักวิทยบริการฯ
21/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/12/2556 10:02:20
1632
ไฟล์ Ms office 2010 เปิดไม่ได้ งานธุรการ ไฟล์ Ms office 2010 เปิดไม่ได้ อยากให้มาลง ให้ใหม่ค่ะ ขอลง Ms office 2007 ด้วยค่ะ งานพัสดุ
21/11/2556
ดำเนินการแล้ว
21/11/2556 15:49:31
1631
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
21/11/2556
ดำเนินการแล้ว
21/11/2556 11:30:48
1630
โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1301 เสีย งานธุรการ ไม่มีสัญญาณ ห้องพักครู ชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
20/11/2556
ดำเนินการแล้ว
17/12/2556 10:19:19
1629
wifi ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi สำนักงานหอพักและหอพัก1-3ใช้งานไม่ได้ สำนักงานหอพักและหอพัก1-3
19/11/2556
ดำเนินการแล้ว
12/12/2556 14:48:17
1628
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
14/11/2556
ดำเนินการแล้ว
18/11/2556 16:33:57
1627
สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP อาการคือ มีสัญญาณแต่ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารในแต่ละงานแต่ละเบอร์โทรได้ ทั้งกองพัฒนานักศึกษา (ทุกเบอร์ ทุกงาน) กองพัฒนานักศึกษา
13/11/2556
ดำเนินการแล้ว
13/11/2556 17:03:05
1626
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9118 ไม่สามารถใช้งานได้ ทดสอบเครื่องโดยนำเครื่อง 9118 ไปต่อกับเบอร์อื่นใช้งานได้ปกติค่ะ พอนำเครื่องอื่นที่ใช้งานได้มาต่อเบอร์ 9118 ใช้งานไม่ได้ ลองเปลี่ยนสายก็ใช้ไม่ได้ค่ะ กองบริการการศึกษา
12/11/2556
ดำเนินการแล้ว
14/11/2556 11:52:47
1625
โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1301 เสีย งานธุรการ สัญญาณไม่มี ห้องพักครูชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
06/11/2556
ดำเนินการแล้ว
20/11/2556 16:10:07
1624
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงWindowsใหม่ค่ะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
04/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/11/2556 11:25:52
1623
ปริ้นงานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่ทำงาน ปริ้นไม่ออก กบค
01/11/2556
ดำเนินการแล้ว
01/11/2556 15:49:26
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th