- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2553 จำนวน 38 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
779
เข้าใช้บริการ Hotmail ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าระบบ hotmail ได้ เพื่อเช็คจดหมายติดต่องานต่างประเทศ กองนโยบายและแผน
30/11/2553
ดำเนินการแล้ว
01/12/2553 13:22:45
778
เครื่องมีปัญหา 2 เครื่อง งานธุรการ เครื่องมีปัญหาใช้งานอินเติร์เน็ตไม่ได้ กองบริการการศึกษา
29/11/2553
ดำเนินการแล้ว
02/12/2553 13:52:24
777
สั่งพิมพ์งาน ผ่าน internet explorer ไม่ได้ งานธุรการ สั่งพิมพ์งานทุกอย่างผ่านทุกโปรแกรมได้หมด ยกเว้น สั่งพิมพ์ ผ่าน IE คณะเกษตรฯ
29/11/2553
ดำเนินการแล้ว
02/12/2553 13:51:15
776
โทรศัพท์ หมายเลข 4202 งานธุรการ ได้ดำเนินการแจ้งและรอดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 53 ที่ผ่าน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ใช้งานได้ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คให้ด่วนค่ะ ขอบคุณคะ วท.105
26/11/2553
ดำเนินการแล้ว
26/01/2554 09:16:47
775
ลงวินโดร์ ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัสลงวินโดร์ใหม่ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
25/11/2553
ดำเนินการแล้ว
26/11/2553 12:11:24
774
Email งานบริการ ช่วงนี้มี SPAM เข้ามาใน email @psru.ac.th มากเหลือเกินวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5-10 emails ซึ่งหากใครที่ใช้ @live.psru.ac.th ก็จะได้รับ forward ต่อมาโดยอัตโนมัติ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ อาจพิจารณายกเลิกการใช้ @psru.ac.th หรือหากจะยังคงใช้ก็คงต้องมีระบบป้องกันที่ดีกว่านี้นะครับ (คงต้องยอมรับว่า OpenWebmail ที่ใช้งานมี SPAM เยอะมาก และไม่เสถียร แตกต่างจาก @live ซึ่งใช้เทคโนโลยีของ Microsoft แต่ก็จะขัดต่อนโยบายเรื่องข้อมูลของทางราชการ ศูนย์ IT คงต้องพิจารณาในเชิงนโยบายให้ชัดเจนว่าจะทำอย่างไร) มรพส.
24/11/2553
ดำเนินการแล้ว
01/12/2553 13:24:04
773
ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าใช้ระบบได้... ระบบเครือข่าย เครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำไปใช้ภายใน มหาวิทยาลัย ค้นพบสัญญาณ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้... ไม่ทราบว่าจะต้องไปเซ็ตค่าในเครื่องหรือไม่... ตึก IT, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24/11/2553
ดำเนินการแล้ว
24/11/2553 16:31:57
772
ห้องเรียนตีก ฉ มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง ฉ601 , ฉ402, ฉ305 มีปัญหาติดไวรัส กรุณาแก้ไขด้วยคะ เพราะเมื่อนำ Fash Drive กลับมาใช้ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวอาจารย์ติดไวรัสไปด้วย อาคารเฉลิมพระเกียรติ
24/11/2553
ดำเนินการแล้ว
24/11/2553 17:07:33
771
ระบบต่อเน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องของพี่หญิง(การเงิน) ที่มีลงให้ใหม่..นั้นต่อระบบเน็ตไม่ได้ งานคลัง
23/11/2553
ดำเนินการแล้ว
02/12/2553 13:50:38
770
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานหอพักติดไวรัสและไม่สามารถทำอะไรกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ค่ะและยังไม่สามารถทำงานได้อีกด้วยค่ะ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
22/11/2553
ดำเนินการแล้ว
24/11/2553 17:09:26
769
คอมพิวเตอร์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 2 เครื่อง ไม่ทราบสาเหตุ ติดต่อ อ.กานดิศ 081-0360882 ห้องพักอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ อาคาร ฉ. ชั้น 1
22/11/2553
ดำเนินการแล้ว
22/11/2553 13:00:48
768
โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถโทรเบอร์ภายในมหาวิทยาลัยได้ครับ คณะฯ
21/11/2553
ดำเนินการแล้ว
06/01/2554 09:26:21
767
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอเน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่ออินเตอร์เน็ตแล้วหลุดบ่อยมาก ศูนย์คอมฯแจ้งให้เปลี่ยน iPASAPORT แล้วก็ยังไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
18/11/2553
ดำเนินการแล้ว
22/11/2553 10:15:09
766
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
18/11/2553
ดำเนินการแล้ว
22/11/2553 10:14:07
765
เครื่องค้างบ่อย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องค้างบ่อยไม่สามารถทำงานได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
18/11/2553
ดำเนินการแล้ว
20/11/2553 16:32:40
764
ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
18/11/2553
ดำเนินการแล้ว
22/11/2553 11:58:25
763
ไวรัส งานธุรการ ไวรัส สสม
17/11/2553
ดำเนินการแล้ว
18/11/2553 10:51:31
762
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนดูเครื่องให้ด้วยค่ะ งานออกแบบ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ติดต่อ คุณพิทูร
17/11/2553
ดำเนินการแล้ว
18/11/2553 12:16:40
761
ie มีปัญหาค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ website ค่ะ สำนักงานสภา
15/11/2553
ดำเนินการแล้ว
18/11/2553 10:50:44
760
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ช่วยติดตั้งคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรม งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
12/11/2553
ดำเนินการแล้ว
17/11/2553 10:36:11
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th