- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ตุลาคม ปี 2558 จำนวน 29 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2005
เครื่องปรินท์ไม่ทำงานค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรินท์เอกสารไม่ได้ค่ะ ห้องรองอธิการบดี ชั้น3 ตึกทีปวิชญ์
30/10/2558
ดำเนินการแล้ว
02/11/2558 09:42:27
2004
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนช่วยลงโปรแกรม Page Maker และโปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDF ให้ด้วยค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/10/2558
ดำเนินการแล้ว
11/11/2558 10:40:41
2003
อินเตอร์เนทใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เนทที่หอพักดุษฎีใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 รบกวนซ่อมให้ด้วยนะคะ หอพักดุษฎี
30/10/2558
ดำเนินการแล้ว
12/11/2558 13:47:22
2002
ขอเพิ่มสาย LAN 1 จุด ระบบเครือข่าย ขอเพิ่มสาย LAN 1 จุด (ยาวประมาณ 10 เมตร) กองบริหารงานบุคคล
30/10/2558
ดำเนินการแล้ว
19/11/2558 09:40:47
2001
ปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
28/10/2558
ดำเนินการแล้ว
28/10/2558 13:09:01
2000
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
26/10/2558
ดำเนินการแล้ว
27/10/2558 13:33:38
1999
เช็คระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย เช็คระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตห้องพัสดุ ชั้น 3 ห้องพัสดุ ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
26/10/2558
ดำเนินการแล้ว
11/11/2558 14:04:40
1998
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์สั่งพิมพ์ไม่ได้ ขึ้นว่ามองไม่เห็นตลับหมึก งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
24/10/2558
ดำเนินการแล้ว
18/11/2558 10:07:20
1997
สาย Lan ใช้งานไม่ได้ 3 จุดค่ะ ระบบเครือข่าย ขอแจ้งเรื่องสาย Lan ในสำนักงานคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ 1 จุดค่ะ และสาย Lan ในห้องพักอาจารย์ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้าใช้งานไม่ได้ 2 จุดค่ะ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขด้วยค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ และอาคารพระปกเกล้า
14/10/2558
ดำเนินการแล้ว
27/10/2558 12:27:00
1996
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ หมายเลข 4215,4216 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
13/10/2558
ดำเนินการแล้ว
21/01/2559 09:40:00
1995
โทรศัพท์สายใน ห้องประชาสัมพันธ์เก่า ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สัญญานโทรศัพท์ (สายใน) ห้องประชาสัมพันธ์เก่า ชั้น 1 ติดบรรไดทางขึ้นใช้งานไม่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
13/10/2558
ดำเนินการแล้ว
05/01/2559 10:49:07
1994
ซีพียู มีเสียงดังขณะเปิดใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ซีพียู มีเสียงดังขณะเปิดใช้งาน งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
13/10/2558
ดำเนินการแล้ว
28/10/2558 13:34:31
1993
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัส เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ windows ถูกตรวจพบว่าเป็นของปลอม. กองบริหารงานบุคคล
13/10/2558
ดำเนินการแล้ว
11/11/2558 10:36:57
1992
คอมพิวเตอร์ห้องอาจารย์ผิดปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ห้องอาจารย์ชนัญชิดา ชั้น 2 เปิดได้ แต่จอจะขึ้นข้อความให้กด F1 เพื่อให้เปิดใช้งาน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เป็น อาคารการศึกษาพิเศษ
08/10/2558
ดำเนินการแล้ว
13/10/2558 15:26:13
1991
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เครื่องปริ้น สั่งปริ้นไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
08/10/2558
ดำเนินการแล้ว
08/10/2558 13:08:30
1990
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น สั่งปริ้นไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
08/10/2558
ดำเนินการแล้ว
08/10/2558 13:07:12
1989
โทรศัพท์สายนอกใช้การไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ (ได้แจ้งรอบแรกไปเมื่อ16 ตค 58) ช่วยมาตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ กองบริหารงานบุคคล
08/10/2558
ดำเนินการแล้ว
02/11/2558 10:11:50
1988
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย Internet ใช้งานไม่ได้ สวจ.
07/10/2558
ดำเนินการแล้ว
09/10/2558 12:28:39
1987
เครื่องทำงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ศูนย์กีฬาในร่ม2
06/10/2558
ดำเนินการแล้ว
07/10/2558 16:05:34
1986
อินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั่้น 3
06/10/2558
ดำเนินการแล้ว
19/10/2558 08:57:52
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th