- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ตุลาคม ปี 2557 จำนวน 7 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1784
สายเน็ตขาด งานบริการ สายเน็ตบริเวณศูนย์กีฬาในร่ม 1 ขาดไม่สามารถใช้งานได้ ศูนย์กีฬาในร่ม 1
29/10/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:29:14
1783
โทรศัพท์เบอร์ 6505 ไม่มีสัญญาณสองเดือนแล้ว งานธุรการ โทรศัพท์เบอร์ 6505 ไม่มีสัญญาณสองเดือนแล้ว ห้อง 5201อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27/10/2557
ดำเนินการแล้ว
24/12/2557 16:34:25
1782
อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได connection status : limited or no connectivity. แสดงเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีเหลือง(เครื่องหมาย!) รบกวนตรวจสอบและแก้ไข บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ
15/10/2557
ดำเนินการแล้ว
02/11/2557 09:19:29
1781
ไม่สามารถเข้า ipass. ได้. ระบบแจ้งขออภัย. node นี้ section. เต็มแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ ตอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้า.internet ได้ 4311 ห้องพักอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 4
11/10/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:32:40
1780
ขอเพิ่มจุดโทรศัพท์ภายใน 1 จุด ที่โต๊ะ ผอ. เร็วที่สุดค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP อาคารปฐมวัย ชั้น 2 ห้อง ผอ. มีสายเดินไว้แล้ว แต่ไม่ทราบว่ามีสัญญาณหรือไม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
07/10/2557
ดำเนินการแล้ว
06/11/2557 12:24:26
1779
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 4207 ห้อง ศว 315 เบอร์ 4206 ห้อง วท 207 และเบอร์ 4203 ห้อง วท 202 ไม่มีสัญญาณ โทรเข้า-โทรออก ไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02/10/2557
ดำเนินการแล้ว
28/11/2557 08:45:26
1778
Website โรงเรียนสาธิตฯ เปิดไม่ได้ เว็บไซต์ Website โรงเรียนสาธิตฯ เปิดไม่ได้ (up ข้อมูลขึ้นไปแล้วแต่ไม่สามารถเปิดดู web site ได้) จึงอยากขอ id password ใหม่ โรงเรียนสาธิต มรพส.
01/10/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:29:47
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th