- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ตุลาคม ปี 2556 จำนวน 19 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1622
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ เครื่องป่าน งานพัสดุ
30/10/2556
ดำเนินการแล้ว
31/10/2556 15:42:05
1621
แฟกซ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ไม่พ่วงกับแฟกซ์ ทำให้ไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ งานธุรการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ
30/10/2556
ดำเนินการแล้ว
01/11/2556 13:38:40
1620
ระบบเสียง งานธุรการ ระบบเสียงใช้ไม่ได้ เหมือนเดิมที่เคยมาซ่อม กบค.
28/10/2556
ดำเนินการแล้ว
29/10/2556 16:14:36
1619
หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นคลื่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นคลื่น งานพัสดุ
21/10/2556
ดำเนินการแล้ว
22/10/2556 10:55:50
1618
โทรศัพท์กใข้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศพัท์ของงานธุรการ เบอร์ภายใน ext.9110และภายนอก 055-267098 ใช้งานไม่ได้ เมื่อโทร.เข้ามีสัญญาณ แต่โทรศัพท์ไม่ดัง กองบริการการศึกษา งานธุรการและสารบรรณ
19/10/2556
ดำเนินการแล้ว
01/11/2556 13:09:58
1617
ระบบเสียง งานธุรการ เป็นเหมือนเดิมที่เคยมาซ่อม ระบบเสียง error. กบค
18/10/2556
ดำเนินการแล้ว
18/10/2556 11:27:16
1616
ประกาศสอบราคาที่ขึ้นเว็บเปิดไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ ประกาสสอบราคาประกวดราคาที่นำขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดไฟล์ค่ะ งานพัสดุ
17/10/2556
ดำเนินการแล้ว
24/10/2556 09:03:01
1615
ระบบเสียง งานธุรการ ลำโพงไม่มีเสียง ขึ้นกากบาทที่เป็นรูปลำโพงหน้าจอคอมด้านล่างขวา พอลองเปิด winamp มันขึ้น Bad Direct Sound driver กองบริหารงานบุคคล
16/10/2556
ดำเนินการแล้ว
18/10/2556 09:19:03
1614
คอมพิวเตอร์ตอบสนองช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงโปรแกรมใหม่ งานพัสดุ
15/10/2556
ดำเนินการแล้ว
22/10/2556 10:56:32
1613
โทรศัพท์ภายในและภายนอกไม่มีเสียงเรียกเข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 1400 ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตฯ ใช้ไม่ได้ ไม่มีเสียงเรียกเข้า และเบอร์ภายนอกด้วย เบอร์ 055-302860 ไม่มีเสียงเรียกเข้าเช่นกัน ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14/10/2556
ดำเนินการแล้ว
25/11/2556 10:56:11
1612
สายแลนเสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอสายแลนยาวสัก 5 เมตรค่ะ ขอด่วนนะคะ เพราะ wifi ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ งานพัสดุ
14/10/2556
ดำเนินการแล้ว
15/10/2556 09:47:17
1611
ระบบโทรศัพท์ งานธุรการ เพิ่มสายต่อพ่วงโทรศัพท์ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
14/10/2556
ดำเนินการแล้ว
16/10/2556 14:32:58
1610
สัญญาณ internet ชอบหลุดเวลาใช้งาน ระบบเครือข่าย ที่แฟลตอาจารย์ (เก่า) ทะเลแก้ว เวลาต่อสายแลนแล้วเน็ตชอบหลุด เกิดอาการคล้ายบางช่วงเน็ตเร็วเป็นปกติ แล้วจะช้าและหน่วงมากสลับกันไป รบกวนตรวจเช็คให้ด้วยค่ะ แฟลตอาจารย์ (เก่า) ทะเลแก้ว
13/10/2556
ดำเนินการแล้ว
15/10/2556 09:43:35
1609
ระบบโทรศัพท์ งานธุรการ สายโทรศัพท์ของกองบริหารงานบุคคลมีปัญหาค่ะ กองบริหารงานบุคคล
09/10/2556
ดำเนินการแล้ว
10/10/2556 11:10:49
1608
บ้้้้้้้้้้้บานพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ อินเตอรเน็ตใชงานไม่ได้ ระบบเครือข่าย บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ อินเตอรเน็ตใชงานไมได้ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะครับ บ้านพักข้าง ร.ร. สาธิตฯ
09/10/2556
ดำเนินการแล้ว
15/10/2556 09:39:45
1607
บ้้้้้้้้้้้บานพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ อินเตอรเน็ตใชงานไม่ได้ ระบบเครือข่าย บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ อินเตอรเน็ตใชงานไมได้ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะครับ บ้านพักข้าง ร.ร. สาธิตฯ
09/10/2556
ดำเนินการแล้ว
15/10/2556 09:39:08
1606
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน หมายเลข 4207 และ 4208 และ 4223 ใช้งานไม่ได้ เป็นห้องพักอาจารย์ และห้องสำนักงานสาขาคะ ควท.
03/10/2556
ดำเนินการแล้ว
13/11/2556 12:58:37
1605
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ ไปตรวจสอบกล่องมีไฟสีแดงขึ้น 1 กล่อง ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ ไปตรวจสอบกล่องมีไฟสีแดงขึ้น 1 กล่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา
02/10/2556
ดำเนินการแล้ว
28/10/2556 08:50:55
1604
เพิ่มจุดอินเตอร์เน็ต งานธุรการ เนื่องจากมีการย้ายที่ตั้งใน กบค. ช่วยกรุณาเดินสายอินเตอร์เน็ต 2 จุด และโทรศัพท์ภายในและภายนอก 2 จุด กองบริหารงานบุคคล
01/10/2556
ดำเนินการแล้ว
15/10/2556 09:45:25
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th