- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ตุลาคม ปี 2552 จำนวน 35 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
433
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
30/10/2552
ดำเนินการแล้ว
30/10/2552 14:03:11
432
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค้า อาคารพระปกเกล้า
29/10/2552
ดำเนินการแล้ว
29/10/2552 11:06:26
431
มีปัญหาการใช้งาน msn ระบบเครือข่าย มีปัญหาการใช้งาน msn งานประชุม
26/10/2552
ดำเนินการแล้ว
26/10/2552 14:38:16
430
อยากลงโปรแกรมสแกนไวรัส และคอมพิวเตอร์มีปัญหา งานธุรการ อยากลงโปรแกรมสแกนไวรัสแต่มีคนบอกว่าจะทำให้เครื่องช้าและยังมีปัญหาไวรัส และคอมพิวเตอร์มีปัญหา งานพัสดุ
25/10/2552
ดำเนินการแล้ว
26/10/2552 14:36:08
429
โทรศัพท์หมายเลข 4209 ใช้การไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากหมายเลข4209ใช้การไม่ได้ไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้ ช่วยมาดูให้หน่อยน่ะค่ะ อาคารวิทยาศาสตร์ วท305
22/10/2552
ดำเนินการแล้ว
29/10/2552 09:18:19
428
ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปยังเครื่องปริ้นที่แชร์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปยังเครื่องปริ้นที่แชร์ได้ และไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ กองบริหารงานบุคคล
19/10/2552
ดำเนินการแล้ว
22/10/2552 08:23:41
427
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายแลม งานธุรการ เนื่องจากขณะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาวิทยาศาสตร์สุข ได้จัดซื้อสายแลมเรียบร้อยแล้วให้มาดำเนินการติดตั้งและเดินสายให้ด้วน อาคารสารภี
19/10/2552
ดำเนินการแล้ว
02/11/2552 13:01:11
426
โทรศัพท์ห้องพยาบาลใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องพยาบาลใช้งานไม่ได้ หมายเลข 9801 ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 52 แล้วค่ะ ห้องพยาบาล
19/10/2552
ดำเนินการแล้ว
29/10/2552 09:18:31
425
add เครื่องปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ add เครื่องปริ้นไม่ได้ มองไม่เห็นเครื่องอื่นๆ เลย กองบริหารงานบุคคล
16/10/2552
ดำเนินการแล้ว
18/10/2552 11:25:14
424
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอเป็นสีดำสนิทเลยตอนเปิดเครื่อง ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ มรพส.
15/10/2552
ดำเนินการแล้ว
16/10/2552 09:30:33
423
หน้าจอคอมฯไม่สามารถทำงานได้ งานธุรการ ห้องงานประชาสัมพันธ์ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เนื่องจากหน้าจอคอมฯ โปรแกรมค้างรบกวนแก้ไขด้วยค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์
15/10/2552
ดำเนินการแล้ว
15/10/2552 16:04:39
422
วินโดว์เข้าระบบไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ วินโดว์เข้าระบบไม่ได้ รบกวนด่วนด้วยนะคะ กองบริหารงานบุคคล
15/10/2552
ดำเนินการแล้ว
15/10/2552 16:04:51
421
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่มีอะไรขึ้น งานตรวจสอบภายใน
15/10/2552
ดำเนินการแล้ว
15/10/2552 16:04:22
420
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
15/10/2552
ดำเนินการแล้ว
26/10/2552 14:39:05
419
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพ์ภายในสถาบันวิจัยโทรฯออกได้แต่รับไม่ได้ สถาบันวิจัย
14/10/2552
ดำเนินการแล้ว
19/10/2552 11:51:00
418
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ของผอ.กองพัฒนานักศึกษาช้า พิมพ์งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
13/10/2552
ดำเนินการแล้ว
13/10/2552 15:58:59
417
อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตของห้อง รองฯ นิวัตร ไม่สามารถใช้งานได้ ชั้นผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
12/10/2552
ดำเนินการแล้ว
13/10/2552 09:38:15
416
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ทั้ง 2 เบอร์ 9950และ9954 สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
12/10/2552
ดำเนินการแล้ว
21/10/2552 08:23:32
415
สายในโทรออกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายในเบอร์ 2205 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่ได้ ห้องสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ โซน A
09/10/2552
ดำเนินการแล้ว
15/12/2552 08:22:37
414
โทรศัพท์เบอร์ภายในใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภานในใช้การไม่ได้ เวียงแก้ว
08/10/2552
ดำเนินการแล้ว
08/10/2552 13:52:34
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th