- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2558 จำนวน 29 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1976
คอมพิวเตอร์ Reset เอง ตลอด งานธุรการ คอมฯสำนักงาน เปิดได้ แต่มันจะรีเซ็ทเองตลอดเวลา อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 2
30/09/2558
ดำเนินการแล้ว
11/11/2558 10:39:30
1975
ไวรัสในคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าเว็บ google ได้ จะ หาคำค้นได้ยากมากไปโผล่แต่ yahoo.com ชั้น 3 ห้องอาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร
29/09/2558
ดำเนินการแล้ว
29/09/2558 11:45:32
1974
เครื่องปริ้นมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นมีปัญหา ชั้น 3 ห้องอาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร
29/09/2558
ดำเนินการแล้ว
29/09/2558 11:44:32
1973
เว็บไซต์ สวจ. เข้าใช้งานไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย เว็บไซต์ สวจ. เข้าใช้งานไม่ได้ครับ research.psru.ac.th/ สถาบันวิจัยและพัฒนา
28/09/2558
ดำเนินการแล้ว
30/09/2558 10:46:03
1972
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมโฟโต้ช้อปเพื่อการจัดทำสื่อของหน่วยงาน สนช. เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในเครื่องไม่มีโปรแกรมเพื่อการใช้งาน โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
26/09/2558
ดำเนินการแล้ว
26/09/2558 11:04:19
1971
ติดตั้งสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากห้องงานสภาคณาจารย์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์ใหม่ค่ะ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 งนสภามหาวิทยาลัย
24/09/2558
ดำเนินการแล้ว
25/09/2558 09:14:05
1970
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ ไม่ได้รับ ip สถาบันวิจัยและพัฒนา
24/09/2558
ดำเนินการแล้ว
30/09/2558 10:21:33
1969
สัญญาณโทรศัพท์ติดขัด ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์ติดขัด สายตัดไปเอง ผู้รับไม่ได้ยินเสียงสนทนา กองพัฒนานักศึกษา
23/09/2558
ดำเนินการแล้ว
25/09/2558 09:14:13
1968
โทรศัพท์สายใน ปลายสายไม่ได้ยินเสียต้นสาย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน ปลายสายไม่ได้ยินเสียต้นสาย อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
23/09/2558
ดำเนินการแล้ว
25/09/2558 09:15:26
1967
สัญญาณโทรศัพท์ งานธุรการ สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อเบอร์ภายนอก เนื่องจากปลายสายไม่ได้ยิน สถาบันวิจัย
23/09/2558
ดำเนินการแล้ว
25/09/2558 11:32:12
1966
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip อาคารศรีพิบูล
20/09/2558
ดำเนินการแล้ว
30/09/2558 10:21:01
1965
การแปลงไฟล์ข่าวขึ้นเว็บมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลงไฟล์ข่าวสารศรีพิบูลฯ ไม่สมบูรณ์มีปัญหาการแปลง ญ ไม่สามารถแปลงได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
17/09/2558
ดำเนินการแล้ว
24/09/2558 08:49:48
1964
โทรศัพท์สายนอกใช้การไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกเฉพาะจุด (ตรงฉันทนา) ใช้ไม่ได้ ขึ้นคำว่า check tel line กองบริหารงานบุคคล
16/09/2558
ดำเนินการแล้ว
02/11/2558 10:12:07
1963
ลงเครื่องใหม่ทั้งหมด เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงเครื่องใหม่ทั้งหมด กองนโยบายและแผน
15/09/2558
ดำเนินการแล้ว
15/09/2558 14:13:52
1962
ฆ่าไวรัสเครื่ืงคอมพิวเตอร์ งานธุรการ เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ กองนโยบายและแผน
15/09/2558
ดำเนินการแล้ว
15/09/2558 14:05:53
1961
ลงโปรแกรมเพิ่มเติม เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม PDF กองนโยบายและแผน
15/09/2558
ดำเนินการแล้ว
15/09/2558 14:06:11
1960
โทรศัพท์หมายเลข 5202 มีเสียงสัญญาณรบกวน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 5202 มีเสียงสัญญาณรบกวนดังมาก ขณะใช้งาน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
15/09/2558
ดำเนินการแล้ว
08/10/2558 09:03:05
1959
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เนื่องจากขึ้นว่า นาฬิกาหมดอายุ ห้องรองอธิการบดี ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2558
ดำเนินการแล้ว
15/09/2558 14:18:28
1958
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เนื่องจากขึ้นว่า นาฬิกาหมดอายุ ห้องรองอธิการบดี ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2558
ดำเนินการแล้ว
15/09/2558 15:46:00
1957
ใช้ อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ขึ้นว่า connect fail. ห้อง ผอ.กองคลัง
14/09/2558
ดำเนินการแล้ว
14/09/2558 17:02:34
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th