- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2557 จำนวน 10 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1777
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
26/09/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:20:20
1776
เดินสายระบบอินเตอร์เน็ตภายใน กองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพ งานธุรการ ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นใหม่ จึงมีการจัดชุดคอมพิวเตอร์ในสำนักงานใหม่ จำนวน 3 ชุด ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์(สายในและสายนอก)ให้กับกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและงานส่งเสริมวิชาการของกองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ต่อไป งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
22/09/2557
ดำเนินการแล้ว
26/09/2557 08:46:37
1775
ไม่สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากหน่วยงานมีการปรับปรุงสภาพห้องใหม่ ทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตขาดหาย ไม่สามารถใช้งานได้เพราะเนื่องจากสายเชื่อมโยงสัญญาณมีปัญหา รบกวนขอสายเชื่อมสัญญาณใหม่ ความยาวมากกว่าสายเดิม สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
19/09/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:27:46
1774
โทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 4207 (ห้อง ศว 315) และ 4203 ห้อง(วท 202 )ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18/09/2557
ดำเนินการแล้ว
23/09/2557 11:19:32
1773
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตที่บ้านพักส่วนสนามบินได้ หรือสัญญานต่ำมาก ระบบเครือข่าย 1. ใช้โน๊ตบุ๊ค พบสัญญาน WIFI (Zone 3-5) ระดับคุณภาพสัญญาน good - excellent แต่ไม่สามารถเข้ารหัส IPassport และเข้าเว็ปไซต์อื่น ๆ ไม่ได้ โดยระบบระบุว่า เกิด error 105, 106 2. บางครั้งระบบแจ้งว่าเป็น limited access ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ แม้จะเปลี่ยน zone ก็ยังไม่สามารถใช้การได้ (แม้จะใช้ตอนดึกเวลาประมาณ 01.00-04.00 นาฬิกา จำนวนผู้ใช้ระบบทั้งหมด 0-2 คน) 3. บางทีตอนแรกเข้าใช้งานได้ แต่ใช้ๆ ไป จะหลุด หรือสัญญาน low ไม่สามารถใช้งานต่อได้ 4. เมื่อนำเครื่องเดียวกันมาใช้ที่ฝั่งทะเลแก้ว ไม่เกิดปัญหาใด ๆ พบปัญหาเฉพาะการใช้งานที่ฝั่งสนามบินเท่านั้น ขอบคุณมากค่ะ บ้านพักบุคลากร มรพส. เลขที่ 1/21 ฝั่งสนามบิน
15/09/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:35:21
1772
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 6505 ไม่มีสัญญาณ ห้อง 5201 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08/09/2557
ดำเนินการแล้ว
04/11/2557 09:01:24
1771
sever qadata ใช้ไม่ได้ งานธุรการ sever qadata ใช้ไม่ได้ รบกวนแก้ปัญหาด่วน เนื่องจากกำลังอัฟหลักฐานขึ้นระบบ che qa เพื่อให้กรรมการประเมินเข้ามาตรวจ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
08/09/2557
ดำเนินการแล้ว
02/11/2557 09:22:41
1770
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดับ งานคลัง
04/09/2557
ดำเนินการแล้ว
05/09/2557 10:17:07
1769
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากเอาโทรศัพท์มาติดตั้งในห้องพักอาจารย์แล้วไม่มีสัญญาณ ทน 4110 คทอ
03/09/2557
ดำเนินการแล้ว
06/11/2557 12:24:48
1768
สายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เบอร์ภายใน 9232 เสีย ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุอะไร ทั้งนี้เบื้องต้นได้แจ้งทางงานไฟฟ้ามาตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ได้เสียที่อุปกรณ์ แต่อาจเป็นที่ระบบ รบกวนเข้ามาดำเนินการตรวจสอบให้ด้วยค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
02/09/2557
ดำเนินการแล้ว
03/09/2557 16:15:19
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th