- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2556 จำนวน 16 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1603
ขอติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ภายนอกเพิ่มเติม งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ภายนอกของกองบริการการศึกษาว่า ยังมีเบอร์ว่างอีกหรือเปล่า หากมีเบอร์ว่าง ช่วยมาติดตั้งให้ด้วยนะครับ กองบริการการศึกษา
30/09/2556
ดำเนินการแล้ว
04/10/2556 08:45:17
1602
เบอร์ 6000 และ 6505 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่ได้ครับ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 6000 และ 6505 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่ได้ครับ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27/09/2556
ดำเนินการแล้ว
30/09/2556 08:55:59
1601
โปรแกรมติดตั้งมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมติดตั้งมีปัญหา เข้า google ไม่ได้ งานบุคคล2 กองบริหารงานบุคคล
23/09/2556
ดำเนินการแล้ว
24/09/2556 11:27:59
1600
เปิดเครื่องคอมพ์ไม่เข้า windows เครื่องคอมพิวเตอร์ บูทเครื่องหลายรอบแล้วไม่ติดเลยค่ะ หน้าจอดำ งานพัสดุ
20/09/2556
ดำเนินการแล้ว
20/09/2556 09:12:22
1599
ไม่ได้รับ ip เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับเบอร์ ip ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน
19/09/2556
ดำเนินการแล้ว
19/09/2556 19:49:57
1598
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นงานไม่ได้ ไม่ขึ้นเครื่องปริ้นให้เลือก ลอง add เครื่องพิมพ์ restart หลายรอบแล้ว ก็ยังไม่ได้ (เครื่องพี่เอ๋ ค่ะ) งานพัสดุ
18/09/2556
ดำเนินการแล้ว
19/09/2556 11:04:02
1597
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช่งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานเครื่องไม่ได้ กองกลาง
18/09/2556
ดำเนินการแล้ว
23/09/2556 08:52:05
1596
โทรศัพท์สายใน งานธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 3214 สายในประจำห้องอาจารย์ ว.207 ไม่มีสัญญาณค่ะ ว.207 ชั้น 2 อาคารเวียงแก้ว
17/09/2556
ดำเนินการแล้ว
24/09/2556 13:41:34
1595
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้ไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้ไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
16/09/2556
ดำเนินการแล้ว
19/09/2556 19:51:33
1594
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในห้องธุรการ และห้อง ผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต มรพส. ใช้ไม่ได้ ห้องธุรการ ไม่ได้ยินเสียงคนพูด แต่ได้ยินสัญญาณเรียกเข้า ห้องผู้อำนวยการ และห้องการเงิน ใช้ไม่ได้เลย ร.ร.สาธิต มรพส.
16/09/2556
ดำเนินการแล้ว
30/09/2556 13:31:24
1593
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2556
ดำเนินการแล้ว
17/09/2556 11:47:41
1592
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องแนะแนวฯ ใช้ไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2556
ดำเนินการแล้ว
28/10/2556 08:50:43
1591
ระบบโทรศัพท์ VOIP งานธุรการ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1400 ห้องธุรการ ร.ร.สาธิตฯ ไม่ได้ยินเสียง แต่ปลายทางได้ยิน เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1422 ห้อง ผู้อำนวยการ และห้องการเงิน ร.ร.สาธิตฯ ใช้ไม่ได้เลย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12/09/2556
ดำเนินการแล้ว
24/09/2556 13:41:58
1590
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
09/09/2556
ดำเนินการแล้ว
10/09/2556 11:52:49
1589
ใช้งานอินเตอร์ไม่ได้ งานธุรการ ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
05/09/2556
ดำเนินการแล้ว
15/10/2556 09:48:16
1588
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ งานคลัง
04/09/2556
ดำเนินการแล้ว
07/09/2556 14:24:12
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th