- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2555 จำนวน 28 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1362
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและอุปกรณ์ติดตั้ง Wireless Access Point รุ่น EOC1650 (สวจ. มีอุปกรณ์แล้ว) ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ติดตั้ง Wireless Access Point รุ่น EOC1650 (สวจ. มีอุปกรณ์แล้ว) ติดตั้งที่ห้องการจัดการเรียนรู้ (KM) ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล เนื่องจากสัญญาณไวไฟอ่อนมาก ปล. ช่วยติดตั้งก่อนวันที่ 3 เพราะจำเป็นจะต้องใช้ห้อง KM ในการที่จะให้นักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณปี 2556 เข้าสู่ระบบ NRPM ของ วช. ห้องการจัดการเรียนรู้ (KM) ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล
28/09/2555
ดำเนินการแล้ว
03/12/2555 09:09:27
1361
เครื่องปริ้นเตอร์ สีหมึกไม่ออกค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกจะออกเฉพาะใบแรกๆ หลังจากนั้นจะไม่มีสีเลยค่ะ งานตรวจสอบภายใน ตึกทีปวิชญ์ชั้น 2
27/09/2555
ดำเนินการแล้ว
01/10/2555 09:31:24
1360
เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์ชั้น2
26/09/2555
ดำเนินการแล้ว
26/09/2555 12:21:50
1359
internet ระบบเครือข่าย internet ช้ามากเลยครับ (คณะเกษตรฯ) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
25/09/2555
ดำเนินการแล้ว
26/09/2555 15:46:23
1358
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ สำนักงานสภา สำนักงานสภา
24/09/2555
ดำเนินการแล้ว
24/09/2555 15:04:32
1357
เครื่องปริ๊น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นไม่สามารถปริ๊นงานได้ กองบริหารงานบุคคล
19/09/2555
ดำเนินการแล้ว
24/09/2555 10:03:39
1356
เข้าอัพโหลดเว็บไซต์สำนักงานสภาไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เชื่อมต่อแล้วขึ้นว่า Could not connect to server สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
17/09/2555
ดำเนินการแล้ว
10/11/2555 20:37:48
1355
Wi Fi อาคารแปรรุปอาหารใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย Wi Fi อาคารแปรรูปอาหารใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถ connect ได้ เป็นปัญหาบ่อยมาก อาคารแปรรูปอาหาร (เยื้องโรงรถ)
14/09/2555
ดำเนินการแล้ว
17/09/2555 16:14:11
1354
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาเข้าไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาเข้าไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
13/09/2555
ดำเนินการแล้ว
10/11/2555 20:38:12
1353
คอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ งานธุรการ เปิดไม่ติด กองบริการการศึกษา
12/09/2555
ดำเนินการแล้ว
13/09/2555 09:55:41
1352
คอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด กองบริการการศึกษา
12/09/2555
ดำเนินการแล้ว
13/09/2555 09:55:59
1351
อินเตอร์เน็ตส่วนสนามบินใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตส่วยสนามบินใช้งานไม่ได้ คือไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตครับ ทำอะไรไม่ได้เลย หอพัก และบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาัลย ส่วนสนามบิน
12/09/2555
ดำเนินการแล้ว
21/09/2555 09:58:02
1350
ติดต่อขอพื้นที่เว็บไซต์ สโมสรอาจารย์ค่ะ งานธุรการ เนื่องจาก สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะจัดทำเว็บไซต์ จึงจะติดต่อขอพื้นที่ในการอัพโหลดเว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
12/09/2555
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:20:51
1349
internet ห้องสารสนเทศ อาคารพระปกเกล้า ระบบเครือข่าย internet ห้องสารสนเทศ อาคารพระปกเกล้า ใช้ไม่ได้คะ ห้องสารสนเทศ อาคารพระปกเกล้า
11/09/2555
ดำเนินการแล้ว
17/09/2555 16:16:57
1348
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานดับเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเองโดยไม่ทราบสาเหตุ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
11/09/2555
ดำเนินการแล้ว
13/09/2555 09:56:28
1347
โทรศัพท์ ชั้น 4 อาคารพระปกเกล้า ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องด้วย ผศ.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล ทำบันทึกข้อความแจ้งกับทางสำนักงานคณะวิทยาการจัดการว่า ไม่สามารถใช้บริการระบบโทรศัพท์ชั้น 4 ห้องสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ จึงขอความอนุเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยมาแก้ไขปัญหาให้ด้วยคะ ขอบคุณมากคะ อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
10/09/2555
ดำเนินการแล้ว
12/09/2555 13:38:11
1346
ประชาสัมพันธ์ข่าว เว็บไซต์ ไม่สามารถลงข่าว กองพัฒนานักศึกษาได้ ห้องงานทุนการศึกษา
08/09/2555
ดำเนินการแล้ว
05/09/2556 22:49:43
1345
โทรศัพท์เบอร์ 4207 มีคลื่นรบกวนไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 4207 ประจำห้อง ศว 301 และ 315 มีคลื่นรบกวนไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ ห้อง ศว 301 และ ศว 315 ตึกศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
08/09/2555
ดำเนินการแล้ว
26/10/2555 08:40:18
1344
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้2เครื่อง เบอร์6502 กับเบอร์6503 โทรศัพท์ที่มาติดตั้งสำหรับนักศึกษาทั้งอาคาร 4 และอาคาร 5 ของเทคโนฯก็ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้2เครื่อง เบอร์6502 กับเบอร์6503 โทรศัพท์ที่มาติดตั้งสำหรับนักศึกษาทั้งอาคาร 4 และอาคาร 5 ของเทคโนฯก็ไม่สามารถใช้งานได้ ตณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06/09/2555
ดำเนินการแล้ว
18/12/2555 13:24:06
1343
แจ้งเปลี่ยนลิงก์ fb งานกิจกรรมนักศึกษา เว็บไซต์ รบกวนช่วยแก้ไขลิงก์ในกลุ่ม fb ของงานกิจกรรมด้วยค่ะ http://www.psru.ac.th/facebook/ แก้ไขใหม่เป็นหน้าแฟนเพจค่ะ เป็นอันนี้ค่ะ https://www.facebook.com/actpsru9 คือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ห้องกิจกรรม
04/09/2555
ดำเนินการแล้ว
07/09/2555 11:51:50
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th