- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2552 จำนวน 36 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
398
แสกนเนอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ แสกนเนอร์ใช้งานไม่ได้ งานทุน กองพัฒนานักศึกษา
30/09/2552
ดำเนินการแล้ว
02/10/2552 16:31:08
397
อินเตอร์เนตขัดข้อง ระบบเครือข่าย เข้าเว็ปไซต์ภายนอกไม่ได้ ใช้ได้แต่เว็ปไซต์ภายในมหาวิทยาลัยค่ะ งานทุนการศึกษา
30/09/2552
ดำเนินการแล้ว
02/10/2552 16:31:58
396
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ งานธุรการ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ กองพัฒนานักศึกษา
29/09/2552
ดำเนินการแล้ว
29/09/2552 15:46:50
395
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสาย Lan ระบบเครือข่าย ขณะนี้ทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้สายLanพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วรบกวนติดตั้งด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ อาคารสารภี
29/09/2552
ดำเนินการแล้ว
02/11/2552 13:01:58
394
ช่วยต่อสายในเพิ่มให้ด้วยคะ งานธุรการ ช่วยต่อพ่วงสายในให้ด้วยคะเพราะสายสั่นลากมาไม่ถึงโต๊ะทำงาน งานตรวจสอบภายใน
28/09/2552
ดำเนินการแล้ว
02/10/2552 16:32:59
393
ช่วยต่อสายในเพิ่มให้ด้วยคะ งานธุรการ ช่วยต่อพ่วงสายในให้ด้วยคะเพราะสายสั่นลากมาไม่ถึงโต๊ะทำงาน งานตรวจสอบภายใน
28/09/2552
ดำเนินการแล้ว
02/10/2552 16:33:30
392
ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดร์, Ms office 2007 และลงสแกนไวรัสให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ โปรแกรมตัวเก่าติดไวรัสไม่สามารถทำงานได้รบกวนช่วยมาลงโปรแกรมใหม่ ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดร์, Ms office 2007 และลงสแกนไวรัสให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ internet ขัดข้องค่ะ ห้องพยาบาล
26/09/2552
ดำเนินการแล้ว
29/09/2552 08:56:56
391
ใช้งานเครื่องสแกนไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถใช้งานเครื่องสแกนได้เนื่องจากทดสอบงานดูแล้วไม่มีข้อมูลให้ดำเนินการ กองพัฒนานักศึกษา ห้องงานทุน
24/09/2552
ดำเนินการแล้ว
25/09/2552 09:23:07
390
เครื่องปริ้นทำงานไม่หยุด งานธุรการ เครื่องปริ้น สั่งปริ้น 1 แผ่น แต่ออกมาเยอะ ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็ยังเหมือนเดิม หน่วยงานตรวจสอบภายใน
24/09/2552
ดำเนินการแล้ว
24/09/2552 11:38:36
389
ไม่สามารถใช้งานเน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งงานไม่ได้ งานธุรการ
24/09/2552
ดำเนินการแล้ว
24/09/2552 10:58:44
388
คอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้ ห้องงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
23/09/2552
ดำเนินการแล้ว
25/09/2552 09:23:33
387
โทรสายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลข 2205 ไม่มีสัญญาญจึงไม่สามารถโทรออกได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ
22/09/2552
ดำเนินการแล้ว
18/10/2552 10:30:42
386
ระบบ WI-FI ฝั่งวังจันทน์เล่นไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบ WI-FI ฝั่งวังจันทน์ เล่นไม่ได้ เข้าระบบไม่ได้บางทีมีสัญญานแต่เข้าระบบไมได้ และบางทีก็ไม่มีสัญญานเลยครับ จุดที่ 1 หน้าห้องสมุดคณะครุศาสตร์ จุดที่ 2 ใต้อาคารประชุมนนทรี (ห้องประชุม AV)
20/09/2552
ดำเนินการแล้ว
08/05/2553 15:03:32
385
เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแล้วไม่สามารถคลิกลิ๊งค์ไปยังหน่วยงานต่างๆได้ เว็บไซต์ เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแล้วไม่สามารถคลิกลิ๊งค์ไปยังหน่วยงานต่างๆได้ ห้องงานกีฬา กองพัฒฯ
20/09/2552
ดำเนินการแล้ว
21/09/2552 10:34:45
384
การลงโปรแกรมแสกนไวรัส symantec เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ทำการลงโปรแกรมแสกนไวรัสของ Symantec แล้ว แต่มีข้อความขึ้นที่แถบเมนู ว่า "Traffic from IP address 192.168.1.36 is blocked from 24/5/2552 11 : 33 : 44 to 24/5/2552 11 : 43 : 44. [SID:23179] MSRPC Server Service BO detected" งานประชุมและพิธีการ
19/09/2552
ดำเนินการแล้ว
21/09/2552 13:17:42
383
ปริ้นเตอร์ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นงานออกมาไม่หยุด ไม่ได้สั่งพิมพ์มันก็ปริ้นค่ะ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
18/09/2552
ดำเนินการแล้ว
19/09/2552 09:21:52
382
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในห้องสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เบอร์ 3202 ใช้ไม่ได้ ห้องพักอาจารย์รวมชั้น 2 เบอร์ 3201 ใช้ไม่ได้ อาคารพระปกเกล้า
17/09/2552
ดำเนินการแล้ว
20/09/2552 12:54:10
381
เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นงานออกมาไม่หยุด ไม่ได้สั่งพิมพ์มันก็ปริ้นค่ะ ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯ
17/09/2552
ดำเนินการแล้ว
17/09/2552 11:54:50
380
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้ ห้องกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
16/09/2552
ดำเนินการแล้ว
25/09/2552 09:24:11
379
เปิดเครื่องเเล้ว ไฟเข้า CPU เเต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เเสดงผล (จอดำ) เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องเเล้ว ไฟเข้า CPU เเต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เเสดงผล (จอดำ) ห้องงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
16/09/2552
ดำเนินการแล้ว
16/09/2552 15:56:32
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th