- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551 จำนวน 33 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
73
net ใช้ไม่ได้ งานบริการ ขณะนี้งานทุนฯ กำลังดำเนินการประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านระบบ e-studentloan ให้ทันภายใน 30 ก.ย.51 แต่ สัญญาณ internet มีปัญหาเล่นไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
29/09/2551
ดำเนินการแล้ว
29/09/2551 13:51:51
72
ดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้/ลงโปรแกรมเครื่องหน้าเคาเตอร์ใหม่ให้ด้วย 1 เครื่อง ห้องการเงิน
28/09/2551
ดำเนินการแล้ว
29/09/2551 10:48:35
71
ใส่รหัสแล้วใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารหัสใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ศว.107
27/09/2551
ดำเนินการแล้ว
29/09/2551 10:50:22
70
ใส่รหัสแล้วใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารหัสใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ศว.107
27/09/2551
ดำเนินการแล้ว
29/09/2551 10:50:42
69
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณโทรออกไม่ได้(สายนอก) ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27/09/2551
ดำเนินการแล้ว
29/09/2551 09:30:06
68
เครื่องติดไวรัส งานธุรการ เครืื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ระบบรวน ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา
24/09/2551
ดำเนินการแล้ว
25/09/2551 09:49:39
67
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์(เครื่องแม่) ติดไวรัส ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์(เครื่องลูก) ไม่สามารถสั่งปริ้นไปได้ กองบริหารงานบุคคล
24/09/2551
ดำเนินการแล้ว
25/09/2551 09:48:40
66
ipassport ระบบ iPassport ต้อง reset เครื่อง ipassport เกือบทุกวัน ไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไรครับ ไฟที่คณะก็ไม่ตก หรือว่าต้องมีเครื่องสำรองไฟหรือเปล่าครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
24/09/2551
ดำเนินการแล้ว
30/09/2551 12:58:44
65
จอสีฟ้า งานธุรการ จอเป็นสีฟ้า การเงิน
23/09/2551
ดำเนินการแล้ว
25/09/2551 09:48:04
64
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ ห้อง วท.101 ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้ อาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23/09/2551
ดำเนินการแล้ว
24/09/2551 14:15:25
63
Update ข่าวเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา เว็บไซต์ Update ข่าวเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
22/09/2551
ดำเนินการแล้ว
22/09/2551 13:39:40
62
ระบบการแชร์เครื่องปริ้นมีปัญหา งานธุรการ เวลาสั่งปริ้นจากเครื่องลูกไปเครื่องแม่ แล้วปริ้นไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเพราะไวรัสหรือเปล่าเนื่องจากเครื่องแม่ติดไวรัส กองบริหารงานบุคคล
22/09/2551
ดำเนินการแล้ว
23/09/2551 08:27:40
61
Update แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง เว็บไซต์ Update แบบฟอร์ม และทำ Icon Download แบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง จำนวน 6 ฟอร์ม (งานการเงินเป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
22/09/2551
ดำเนินการแล้ว
22/09/2551 10:58:31
60
Update แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ Update แบบฟอร์ม และทำ Icon Download แบบฟอร์ม สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 11 ฟอร์ม (กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ขอความอนุเคราะห์) -
22/09/2551
ดำเนินการแล้ว
22/09/2551 10:30:56
59
internet เครื่องคอมพิวเตอร์ internet เข้าไม่ได้ ที่บ้านพัก เจ้าหน้าที่(นายเจนต์) บ้านพักอาจารย์(ทะเลแก้ว)
20/09/2551
ดำเนินการแล้ว
23/09/2551 15:03:08
58
ทุกเช้าเวลาจะเข้า I-passpot ต้องลงไปเปิดเซิฟเวอร์ทุกวันเลยเป็นเพราะอะไรคะ งานธุรการ ตอนเช้าของทุกวันต้องไปเปิดเซิฟเวอร์ทุกวันเลยเวลาจะเข้า Internet I-passpot อยากให้ช่วยแก้ไขให้หน่อยได้มั้ยคะ เพราะเมื่อก่อนก็ไม่เห็นเป็นแต่ตอนนี้เป็นแบบนี้ทุกวัน และอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรน่ะค่ะ ขอบคุณมั่ก ๆ ค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
17/09/2551
ดำเนินการแล้ว
24/09/2551 14:19:42
57
ไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ มีไวร้สที่เครื่องอีกแล้วคะที่งานคลัง สำนักงานอธิการบดี งานคลัง
16/09/2551
ดำเนินการแล้ว
17/09/2551 13:15:39
56
อินเทอร์เน็ตแฟลตอาจารย์และบ้านพักใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย แจ้งการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านพักและแฟลตอาจารย์ทะเลแก้วไม่สามารถใช้งานได้ แฟลตอาจารย์และบ้านพักทะเลแก้ว
15/09/2551
ดำเนินการแล้ว
15/09/2551 11:04:26
55
ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ (บ้านพักอาจารย์) ฝั่งทะเลแก้ว บ้านพักอาจารย์(ทะเลแก้ว)
14/09/2551
ดำเนินการแล้ว
14/09/2551 11:07:08
54
อินเตอร์เน็ตขัดข้อง ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตอื่นได้นอกจากเข้าระบบของมหาวิทยาลัยได้อย่างเดียว สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
12/09/2551
ดำเนินการแล้ว
12/09/2551 15:40:53
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th