- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2557 จำนวน 15 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1767
หนูกัดสายเชื่อมสัญญานเครื่องถ่ายเอกสารกับ pc งานบริการ หนูกัดสายที่เดิมที่เคยแจ้งซ่อม บริเวณสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องถ่ายเอกสารกับpc ขอให้มาแก้ไขโดยด่วน อาคารทีปวิทญ์ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
29/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:16:47
1766
แจ้งย้ายเบอร์โทรศัพท์จากชั้น 3 ลงมาชั้น 1 เบอร์ 9630 และ 9631 ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจาก องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒาน้กศึกษา ได้ย้ายที่ทำการจากชั้น 3 ลงไปอยู่ชั้น 1 ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ย้ายเบอร์โทรศัพท์ จากชั้น 3 ไปชั้น 1 ด้วยค่ะ เบอร์ที่ต้องการย้าย คือ 9630 และ 9631 ขอบพระคุณมากครับ ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1
27/08/2557
ดำเนินการแล้ว
19/09/2557 11:17:56
1765
ระบบโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ภานในของสถาบันวิจัยฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ทุกเลขหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนา
20/08/2557
ดำเนินการแล้ว
20/08/2557 11:28:00
1764
อินเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานธุรการ อินเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมช้ามากค่ะ ช้ามา 3 - 4 วันแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:17:01
1763
สายแลนด์ต่อกับเครื่องถ่ายเอกสารหนูกัด งานธุรการ สายแลนด์ขาด สำนักงานมาตรฐานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
18/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:17:23
1762
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง งานธุรการ คอมพิวเตอร์ค้าง สระว่ายน้ำ
18/08/2557
ดำเนินการแล้ว
18/08/2557 10:42:34
1761
แจ้งแก้ไขระบบโทรศัพท์สายใน 9113 และสายนอก 055-267-050 ของหน่วยงานรับเข้าศึกษา ระบบโทรศัพท์ VOIP ต้องการย้ายวสายในไปไว้ที่ใหม่เพื่อสะดวกในการติดต่อ เนื่องจากสายสั้น สายนอกเบอร์ 055-267050 ใช้งานไม่ได้ เป็นเบอร์ของงานรับเข้าศึกษาต้องใช้สำหรับติดต่อกับการสมัครเรียน การรายงานตัว กองบริการการศึกษา
14/08/2557
ดำเนินการแล้ว
16/09/2557 14:01:41
1760
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วไม่ขึ้นภาพ งานธุรการ จอภาพไม่ติด งานประกันคุณภาพ
13/08/2557
ดำเนินการแล้ว
14/08/2557 09:14:25
1759
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้อง ปชส. ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ / และติดไวรัสด้วยค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
04/08/2557
ดำเนินการแล้ว
22/09/2557 08:44:59
1758
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
03/08/2557
ดำเนินการแล้ว
04/08/2557 09:05:27
1757
อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ ระบบ iPassport อินเตอร์เน็ตบ้านพัก บุคลากรขาง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ รบกวนตรวจ สอบและแก้ไขให้ดวยนะ ครับ เข้าใจว่าเครื่องผมมันไม่สามารถเข้าหน้า I-passport ได้ แต่เครื่องอื่น(ข้างบ้าน)ใช้งานได้ปกติ บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ
01/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:17:58
1756
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานคลัง
01/08/2557
ดำเนินการแล้ว
28/08/2557 11:21:35
1755
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานคลัง
01/08/2557
ดำเนินการแล้ว
28/08/2557 11:21:19
1754
สายแลนด์เครื่องถ่ายเอกสารขาด ระบบเครือข่าย สายแลนด์เครื่องถ่ายเอกสารขาด ไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
01/08/2557
ดำเนินการแล้ว
07/08/2557 12:04:08
1753
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานบริการ เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
01/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:18:16
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th