- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2557 จำนวน 21 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1752
อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได รบกวนตรวจสอบและแก้ไข้ให้ด้วยนะครับ บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ
31/07/2557
ดำเนินการแล้ว
01/08/2557 13:59:09
1751
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถทำงานในระบบ GF ได้ ชั้น 1 อาคารเวียงแก้ว
31/07/2557
ดำเนินการแล้ว
01/08/2557 14:00:53
1750
ขอความอนุเคราะห์ย้ายเบอร์โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจาก องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒาน้กศึกษา ได้ย้ายที่ทำการจากชั้น 3 ลงไปอยู่ชั้น 1 ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ย้ายเบอร์โทรศัพท์ จากชั้น 3 ไปชั้น 1 ด้วยค่ะ เบอร์ที่ต้องการย้าย คือ 9630 และ 9631 ขอบพระคุณมากค่ะ ห้ององค์การนักศึกษา
30/07/2557
ดำเนินการแล้ว
01/09/2557 12:37:51
1749
เปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่เครื่องคณะวิทยาการจัดการเปิดใช้งาน เบราเซอร์ แล้วไม่ทำงาน ช่วยแก้ไขด้วยค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
29/07/2557
ดำเนินการแล้ว
14/08/2557 09:13:45
1748
คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม microsoft office ไม่ได้ เน็ตใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ในสาขาวิชาภาษาไทยมีปัญหา 3 เครื่องเครื่องที่ 1 ไม่สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้ ทั้งเวิด พอยซ์ และเอกเซล เครื่องที่ 2 เครื่องติดไวรัส เข้าเน็ตแล้วเครื่องค้าง เครื่องที่ 3 คอมพิวเตอร์ใหม่ ยังไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ห้องสาขาวิชาภาษาไทย ตึก ม ชั้น 2 (209)
28/07/2557
ดำเนินการแล้ว
29/07/2557 09:30:49
1747
รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi ระบบเครือข่าย วันที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. จะมีปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ที่ หอประชุมศรีวชิรโชติ จะต้องใช้สัญญาณwifi รบกวนช่วยตรวจสอบสัญญาณให้ด้วยค่ะ หอประชุมศรีวชิรโชติ
24/07/2557
ดำเนินการแล้ว
01/08/2557 14:02:58
1746
ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
24/07/2557
ดำเนินการแล้ว
24/07/2557 15:37:55
1745
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลง Windows ไว้ยังมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลง Windows 7 ไว้ยังมีปัญหา ใช้ๆ ไปแล้วจะรีเซ็ทเครื่องตลอด รบกวนมาดูให้อีกครั้งครับ กองนโยบายและแผน
21/07/2557
ดำเนินการแล้ว
22/07/2557 13:04:59
1744
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ได้ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร
18/07/2557
ดำเนินการแล้ว
24/07/2557 15:35:49
1743
สาย LAN เสีย คะ งานธุรการ ต่อสายแลนเข้าคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ คะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
17/07/2557
ดำเนินการแล้ว
18/07/2557 09:35:45
1742
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายใน เบอร์ 9213 กับ 9214 ใช้ไม่ได้ค่ะไม่มีสัญญาณ งานตรวจสอบภมยใน
16/07/2557
ดำเนินการแล้ว
28/07/2557 09:20:45
1741
โทรศัพท์สายในมีปัญหาไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ โทรออกไม่ได้ โทรเข้ามีสัญญาณแต่ไม่เครื่องโทรศัพท์ไม่ดัง งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
16/07/2557
ดำเนินการแล้ว
18/07/2557 08:45:14
1740
โทรศัพท์ ห้อง ว 208 ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ ห้อง ว 208 ใช้งานไม่ได้ค่ะ อาคารเวียงแก้ว
15/07/2557
ดำเนินการแล้ว
04/08/2557 09:20:35
1739
ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย อาคารเวียงแก้ว เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ 1. ส่วนของฟร้อนโรงแรมเวียงแก้ว 2. ส่วนของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ไฟไม่เข้า Hub อาจจะเป็นที่ Hub เสียค่ะ) ขอความกรุณาแก้ไขแบบเร่งด่วนน่ะคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
15/07/2557
ดำเนินการแล้ว
15/07/2557 14:32:58
1738
คอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมใหม่มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยลงโปรแกรมใหม่อีกครั้ง เป็นโปรแกรมสมบูรณ์แบบ โดยลงแบบ step by step กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
10/07/2557
ดำเนินการแล้ว
15/07/2557 14:15:42
1737
เครื่องคอมพิวเอตร์ Microsoft word ใช้งานมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft word ใช้งานมีปัญหา อืดช้า ค้าง กด Save แล้วโปรแกรมค้าง รบกวนลง Windows ให้ใหม่นะครับ กองนโยบายและแผน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
07/07/2557
ดำเนินการแล้ว
10/07/2557 13:20:40
1736
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/07/2557
ดำเนินการแล้ว
15/07/2557 14:31:41
1735
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานกิจกรรม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
05/07/2557
ดำเนินการแล้ว
08/07/2557 10:17:46
1734
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เป็นหน้าจอสีดำ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
02/07/2557
ดำเนินการแล้ว
15/07/2557 14:16:09
1733
ลงโปรแกรม SPSS 11 งานบริการ กรุณาช่วยมาลงโปรแกรม SPSS 11 ให้ด้วยค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
02/07/2557
ดำเนินการแล้ว
04/07/2557 10:38:56
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th