- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2556 จำนวน 15 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1569
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
26/07/2556
ดำเนินการแล้ว
01/08/2556 19:19:11
1568
อินเตอร์เนตใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ของ กองกลาง ที่นำไปลงโปรแกรมให้ใหม่ ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ และขอให้ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ รุ่น HP LaserJet 1300 ให้ด้วยนะค่ะ กองกลาง อาคารทีปวิชญ
26/07/2556
ดำเนินการแล้ว
10/09/2556 11:53:25
1567
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์สำนักงานเปิดไม่ติด สระว่ายน้ำ
24/07/2556
ดำเนินการแล้ว
01/08/2556 19:19:43
1566
อินเตอร์เน็ต(ยัง)ใช้้งานไม่ได้ (หลังจากการแจ้งปัญหาครั้งที่แล้วไปแล้ว) ระบบเครือข่าย บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ อินเตอร์เน็ตยังใช้งานไม่ได้ (หลังจากการแจ้งปัญหาครั้งที่แล้วไปแล้ว) บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ
21/07/2556
ดำเนินการแล้ว
30/07/2556 15:22:09
1565
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้หน่อยนะครับ บ้านพักบุคลากรข้างโรงเรียนสาธิตฯ
19/07/2556
ดำเนินการแล้ว
19/07/2556 11:10:44
1564
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในหอพักที่ 1 ไม่มีสัญญาณ หอพักนักศึกษาทะเลแ้ก้วนิเวศ 1
18/07/2556
ดำเนินการแล้ว
24/07/2556 11:00:54
1563
อินเตอร์ในสำนักงานหอพักใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์ีที่สำนักงานหอพักเปิดใช้แล้วช้ามาก เข้าระบบ GFMISS แล้วช้าโหลดข้อมูลไม่ได้ สำนักงานหอพัก
18/07/2556
ดำเนินการแล้ว
30/07/2556 15:24:13
1562
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาใช้ไม่ได้ 3 เลขหมายคือห้องวารสาร ห้อง KM และห้องสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
17/07/2556
ดำเนินการแล้ว
26/09/2556 15:27:31
1561
เครื่องสแกนลง PC ไม่ได้ (ผ่าน LAN) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนลง PC ไม่ได้ (ผ่าน LAN) (งานบุคคล2 แก้ว) กองบริหารงานบุคคล
16/07/2556
ดำเนินการแล้ว
31/07/2556 14:31:51
1560
คอมฯ ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมฯ ค้าง ช้า (ผอ.กบค.) กองบริหารงานบุคคล
16/07/2556
ดำเนินการแล้ว
17/07/2556 08:58:40
1559
Excel ค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ Excel ค้าง งานบุคคล2 (แก้ว) กองบริหารงานบุคคล
16/07/2556
ดำเนินการแล้ว
16/07/2556 14:59:23
1558
ขอความอนุเคราะห์ต่อสาย LAN เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบเครือข่าย ทางสำนักประกันได้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำเป็นต้องต่อสาย LAN เพื่อสั่งปริ้นออกทางเครื่องถ่าย สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
15/07/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:20:43
1557
คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ พอเปิดเครื่องมาก็ให้ Restart ตลอดเวลา งานคลัง
08/07/2556
ดำเนินการแล้ว
10/07/2556 09:18:29
1556
เน็ตใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าได้ ในการใช้ระบบ ห้องการเงิน
08/07/2556
ดำเนินการแล้ว
10/07/2556 09:19:11
1555
เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ งานธุรการ เวลาสั่งปริ้นแล้วเครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ สระว่ายน้ำ
02/07/2556
ดำเนินการแล้ว
10/07/2556 15:31:11
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th