- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2555 จำนวน 29 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1304
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเองไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานหอพักดับเองไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานหอพัก
31/07/2555
ดำเนินการแล้ว
01/08/2555 12:36:12
1303
Internet ระบบเครือข่าย 10 computers in the library room. Faculty of Management. Show IP Address 169.254.162.112. Please tell me how to fix. อาคารพระปกเกล้า
26/07/2555
ดำเนินการแล้ว
14/08/2555 15:56:22
1302
โทรศัพท์สายนอกไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอก 055267038 ไม่มีสัญญาณเลย อาคารศรีพิบูล
25/07/2555
ดำเนินการแล้ว
25/07/2555 11:34:11
1301
ลงเครื่องใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ งานคลัง
25/07/2555
ดำเนินการแล้ว
26/07/2555 09:44:49
1300
เปิดแล้วติดแต่หน้าจอ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ห้องพยาบาล
25/07/2555
ดำเนินการแล้ว
30/07/2555 10:35:55
1299
อัพเว็บไซต์ ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ น่าจะไปเผลอลบ folder pubilh_html ค่ะ http://council.psru.ac.th/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
24/07/2555
ดำเนินการแล้ว
30/07/2555 11:12:55
1298
ใช้งานอยู่ดี ๆ จอดับไปเลย เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานอยู่ดี ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ดับไปเฉยเลยค่ะ รีสตาร์ท เปิดใหม่ก็ไม่ติด ตอนนี้มีงานเร่งด่วน รบกวนช่วยแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ (มีข้อมูลสำคัญอยู่ด้านหน้าเด็ทท็อปด้วย) ขอบคุณค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
24/07/2555
ดำเนินการแล้ว
24/07/2555 11:41:46
1297
เครื่องมีไวรัส-ทำงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องทำงานช้า ติดไวรัส งานการเงิน
23/07/2555
ดำเนินการแล้ว
24/07/2555 15:21:38
1296
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะ งานธุรการ เนื่องจากการปฏิบัติส่วนมากได้รับไฟล์ที่เป็นWord 2007 จึงไม่สามารถเปิดไฟล์ใช้งานได้ งานพัสดุ
22/07/2555
ดำเนินการแล้ว
23/07/2555 15:43:39
1295
เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เน็ตใช้งานไม่ได้ไม่สัญาณ นั่งห้องที่สำนักงานคณบดี เครื่องอื่นใช้งานได้ ยกเว้นเครื่องเดี๋ยวที่ไช้งานไม้ได้ สำนักงานคณบดี
19/07/2555
ดำเนินการแล้ว
31/07/2555 11:20:38
1294
เพิ่มเบอร์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเบอร์โทรสายใน 2 เบอร์ เนื่องจาก จนท.สนอ.ได้มาเพิ่มคู่สายให้แล้ว อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 5 โซน A
16/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/09/2555 09:00:40
1293
ขอเพิ่มเบอร์โทรสายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเบอร์โทรสายใน 4 เบอร์ เนื่องจาก จนท.สนอ.ได้มาเดินคู่สายเพิ่มให้แล้ว อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 โซน A
16/07/2555
ดำเนินการแล้ว
21/08/2555 09:38:38
1292
คอมพิวเตอร์ดับบ่อยๆ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ดับเองบ่อยๆ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 17:10:54
1291
คอมพิวเตอร์ปริ้นงานไม่ได้ เข้าเอ็นเตอร์เน็ตไม่ได้ เปิดงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ปริ้นงานไม่ได้ เข้าเอ็นเตอร์เน็ตไม่ได้ เปิดงานช้า สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 17:10:28
1290
โทรศัพท์สัญญาไม่ดีคะ ขาดๆ หายๆ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลข 3102 ห้องรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา หมายเลข 3320 ห้องพักอาจารย์อรรถพล จรจันทร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
12/07/2555 11:19:10
1289
โทรศัพท์ห้องรองวิชาการคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องรองวิชาการคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้คะ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
11/07/2555
ดำเนินการแล้ว
14/07/2555 10:12:41
1288
เครื่องคอมฯใช้ไม่ได้ งานธุรการ รบกวนช่วยเช็คเครื่องคอมฯห้องอินเตอร์เน็ต กองพัฒนานักศึกษา เพราะที่ไม่สามารถใช้ได้จำนวน 3 เครื่อง กองพัฒนานักศึกษา
10/07/2555
ดำเนินการแล้ว
10/07/2555 13:16:51
1287
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้คะ เว็บไซต์ เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้คะ คณะวิทยาการจัดการ
10/07/2555
ดำเนินการแล้ว
11/07/2555 15:02:33
1286
โทรศัพท์เสีย งานธุรการ โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9142 โทรเข้าได้แต่โทรออกไม่ได้ค่ะ ห้องธุรการ
09/07/2555
ดำเนินการแล้ว
30/01/2556 08:55:07
1285
wi-fi ระบบเครือข่าย wi-fi psru ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักวิทยบริการฯ
09/07/2555
ดำเนินการแล้ว
12/07/2555 07:39:26
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th