- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2553 จำนวน 23 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
639
คอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้(ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) กองบริหารงานบุคคล
31/07/2553
ดำเนินการแล้ว
31/07/2553 12:53:32
638
หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่สามารถใช้งานได้จอมีลักษณะเป็นลายเส้น ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
30/07/2553
ดำเนินการแล้ว
31/07/2553 12:54:01
637
wireless งานธุรการ wireless ที่อาคารศรีพิบูล ใช้ไม่ได้ อาคารศรีพิบูล
30/07/2553
ดำเนินการแล้ว
02/08/2553 14:32:02
636
โทรศัพท์ภายในใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ค่ะ เบอร์ 3103 รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
29/07/2553
ดำเนินการแล้ว
06/08/2553 09:06:49
635
เครื่องติดไวรัส งานธุรการ เปิดใช้งาน Microsoft Word ไม่ได้ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
23/07/2553
ดำเนินการแล้ว
02/08/2553 12:55:11
634
สัญญาณwirelessที่ติดตั้งที่สระว่ายน้ำใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณwirelessที่ติดตั้งที่สระว่ายน้ำใช้การไม่ได้ มีสัญญาณแต่ไม่สามารถใช้ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
23/07/2553
ดำเนินการแล้ว
23/07/2553 10:18:03
633
internet ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ internet ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา
23/07/2553
ดำเนินการแล้ว
23/07/2553 09:50:39
632
i-passport ระบบ iPassport i-passport user siriluk มีปัญหาในการ login แล้วหลุด ใช้งานไม่ได้ อีกแล้ว กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา
22/07/2553
ดำเนินการแล้ว
23/07/2553 10:18:33
631
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด cpu ทำงานแต่ภาพที่จอภาพไม่มี ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
22/07/2553
ดำเนินการแล้ว
31/07/2553 12:55:24
630
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็ดโทรศัพท์ห้องสำนักงานคณบดี ไม่มีสัญญาณ หมายเลข 4001 ห้องสำนักงานคณบดี
22/07/2553
ดำเนินการแล้ว
24/07/2553 09:13:18
629
สัญญาณโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ ห้องงานทุนการศึกษา
21/07/2553
ดำเนินการแล้ว
23/07/2553 09:25:36
628
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ การทำงานคอมพิวเตอร์มีปัญหา งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
20/07/2553
ดำเนินการแล้ว
04/08/2553 14:19:44
627
อินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
19/07/2553
ดำเนินการแล้ว
19/07/2553 16:34:46
626
แจ้งลบข้อมูลค่ะ ระบบเครือข่าย เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี http://president.psru.ac.th/ ขอให้ลบข้อมูลเดิมและเปลี่ยน user password ให้ใหม่ ขอบคุณค่ะ งพด.
19/07/2553
ดำเนินการแล้ว
09/08/2553 08:45:53
625
ข้อมูลงานในคอมหายบางส่วน งานธุรการ เปิดคอมฯ แล้วปรากฏว่าไดร์ฟ E F G ที่เก็บข้อมูลงานหายไป เหลือแต่ C กับ D ทำให้งานทั้งหมดหายไป ไม่สามารถแก้ไขได้ รบกวนส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการด้วยค่ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2
14/07/2553
ดำเนินการแล้ว
15/07/2553 14:46:19
624
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เปิดคอมไมได้เลยค่ะ สำนักงานสภา อาคารทีปวิญช์ ชั้น 2
12/07/2553
ดำเนินการแล้ว
14/07/2553 09:06:39
623
เว็บไซต์ของพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซต์ของพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
08/07/2553
ดำเนินการแล้ว
09/07/2553 10:39:43
622
เว็บไซต์ของพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซต์ของพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
08/07/2553
ดำเนินการแล้ว
09/07/2553 10:40:16
621
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 4207 ชั้น 3 ห้อง ศว 315 ศูนย์วิทยาศาสตร์ใช้งานไม่ได้มาเดือนกว่าแล้วค่ะ ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ติดต่อกับบุคคลอื่นยากมาก ชั้น 3 ห้อง ศว 315 ศูนย์วิทยาศาสตร์
08/07/2553
ดำเนินการแล้ว
08/07/2553 10:10:53
620
ระบบ psruloan system ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ ช่วยตรวจสอบระบบ psruloan system เนื่องจากใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/07/2553
ดำเนินการแล้ว
07/07/2553 09:18:21
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th