- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2551 จำนวน 2 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
8
ใช้ระบบinternet ไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องใช้ internet ได้ กองบริหารงานบุคคล
30/07/2551
ดำเนินการแล้ว
30/07/2551 14:35:40
7
ลงโปรแกรมใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบปฏิบัติการ window vista แล้วมีปัญหา อยากให้มาลง xp ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
29/07/2551
ดำเนินการแล้ว
03/08/2551 11:48:18
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th