- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มิถุนายน ปี 2558 จำนวน 17 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1912
คอมพิวเตอร์มีปัญหา เปิดให้บริการแก่ลูกค้า สักพักเครื่องก็ปิดตัวลงเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีปัญหา เปิดให้บริการแก่ลูกค้า สักพักเครื่องก็ปิดตัวลงเอง จะเปิดติดช่วงแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรสักพัก ก็ปิดตัวลงเองอีก อาคารสระว่ายน้ำ
27/06/2558
ดำเนินการแล้ว
29/06/2558 15:26:18
1911
คอมพิวเตอร์ดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ดับไปขณะทำงาน ห้องกิจกรรม
25/06/2558
ดำเนินการแล้ว
29/06/2558 15:25:59
1910
โทรศัพท์รับสายไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในโทรออกได้แต่รับสายไม่ได้ ชั้น3 ตึกทีปวิชญ์
24/06/2558
ดำเนินการแล้ว
24/06/2558 10:18:59
1909
เครื่องช้า เวริดปิดโปรแกรมเอง งานบริการ ขอลงโปรแกรมใหม่ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผอ.
24/06/2558
ดำเนินการแล้ว
24/06/2558 14:42:54
1908
อินเตอร์เน็ตติดๆ หลุดๆ ค่ะ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตในสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ติดๆ หลุดๆ บ่อยมากเลยค่ะ จะเข้าเช็คข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยได้ ไม่ต่อเนื่องค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
21/06/2558
ดำเนินการแล้ว
23/06/2558 09:48:43
1907
รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9630 ระบบโทรศัพท์ VOIP รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์เบอร์ 9630 จากห้องประชุมองค์การฯ ชั้น 1 (ห้องด้านหน้า) มาไว้ที่ห้องสำนักงานองค์การนักศึกษา ชั้น 1(ห้องด้านใน) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานองค์การนักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
18/06/2558
ดำเนินการแล้ว
06/07/2558 13:27:59
1906
แชร์เครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนให้มาแชร์เครื่องปริ้นให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ งานตรวจสอบภายใน
17/06/2558
ดำเนินการแล้ว
24/06/2558 10:51:48
1905
คอมฯติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส และได้ติดต่อเจ้าหน้าที่นัดหมายจะมารับเครื่องไปซ่อมให้ในวันที่27มิ.ย.58 กองบริหารงานบุคคล
16/06/2558
ดำเนินการแล้ว
29/06/2558 15:01:45
1904
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ เป็นอยู่แค่เครื่องเดียว เครื่องสาวิตรีค่ะ เครื่องอื่นเข้าได้ค่ะ กองคลัง
15/06/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 09:56:24
1903
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ เป็นอยู่แค่เครื่องเดียว เครื่องสาวิตรีค่ะ เครื่องอื่นเข้าได้ค่ะ กองคลัง
15/06/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 09:54:47
1902
เดินสาย Lan งานบริการ เดินสายแลนเครื่องถ่ายเอกสารเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ กองคลัง
15/06/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 11:40:25
1901
ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งปริ้นเตอร์ กองนโยบายและแผน
12/06/2558
ดำเนินการแล้ว
12/06/2558 11:10:18
1900
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ (งานธุรการ กองนโยบายและแผน) กองนโยบายและแผน
11/06/2558
ดำเนินการแล้ว
12/06/2558 11:10:49
1899
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ปลายทางไม่มีเสียง ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในโรงเรียนสาธิตฯ เบอร์ 1424 ปลายทางไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้า โทรออกไม่ได้ ไม่มีสัญญาณใด ๆ เลย ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตฯ
09/06/2558
ดำเนินการแล้ว
29/07/2558 12:16:53
1898
โทรศัพท์ภายในใช้การได้ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในเบอร์ 9807 ที่โรงน้ำ ไม่มีสัญญาณ ปล. งานไฟฟ้าได้ตรวจเช็คแล้วในเบื้องต้น ไฟไม่เข้าตลับสัญญาณ โรงงานน้ำดื่ม
09/06/2558
ดำเนินการแล้ว
16/07/2558 16:12:57
1897
ระบบNetworkมีปัญหา งานธุรการ ระบบNetworkมีปัญหา เชื่อมโยงระหว่างเครื่องไม่ได้ IT103
07/06/2558
ดำเนินการแล้ว
10/06/2558 09:30:28
1896
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในห้องไม่มีสัญญาณ IT103
07/06/2558
ดำเนินการแล้ว
23/06/2558 09:47:55
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th