- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มิถุนายน ปี 2557 จำนวน 20 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1731
สัญญาณ Wireless หายค่ะ ระบบเครือข่าย สัญญาณไม่ขึ้นค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร
30/06/2557
ดำเนินการแล้ว
04/07/2557 08:37:03
1730
แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ใหม่ ที่สำนักงานหอพัก สำนักงานหอพัก
27/06/2557
ดำเนินการแล้ว
27/06/2557 11:34:34
1729
เข้าอินเตอร์เน็ทไม่ได้ ระบบ iPassport เนตเข้าไม่ได้ค่ะ เข้าได้แต่เวปของมหาวิทยาลัย เมื่อวาน 26 มิ.ย.56 มีจนท.มาดูให้แล้วแต่แก้ไม่ได้ บอกว่าจะมีจนท.มาดูให้แต่ก็ไม่มีใครมาค่ะ ต่อมาเนตใช้ได้โดยไม่ต้องลงชื่อผ่าน iPassport วันนี้ 27 มิ.ย.56 ใช้ไม่ได้อีกแล้วค่ะ ปัญหาเหมือนเมื่อวานค่ะ เป็นอยูเครื่องเดียวค่ะ สอบถามแล้วเครื่องอื่นไม่เป็นค่ะ ช่วยดำเนินการด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ หน้าห้องผอ.กองกลาง
27/06/2557
ดำเนินการแล้ว
27/06/2557 11:34:08
1728
โทรศัพท์ที่จุดบริการหน้าลิฟท์ คณะวิทยาการจัดการ เสียค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ที่จุดบริการหน้าลิฟท์ คณะวิทยาการจัดการ เสียค่ะ จำไม่ได้ว่าหมายเลข อะไร ช่วยแก้ไขด้วยค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
24/06/2557
ดำเนินการแล้ว
28/10/2557 09:13:59
1727
โทรศัพท์สายนอกไม่มีสัญญาณค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เครื่องที่ใช้รับส่ง FAX ไม่มีสัญญาณค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร
24/06/2557
ดำเนินการแล้ว
30/06/2557 11:59:28
1726
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
23/06/2557
ดำเนินการแล้ว
27/06/2557 15:52:07
1725
ไม่สามารถแชร์เครื่อง Print ได้ งานธุรการ แชร์เครื่องพริ้นให้สามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
23/06/2557
ดำเนินการแล้ว
23/06/2557 13:00:50
1724
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
18/06/2557
ดำเนินการแล้ว
20/06/2557 16:05:41
1723
โทรศัพท์สายในติดต่อไม่ได้ค่ะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ ระบบเครือข่าย โทรศัพท์สายในติดต่อไม่ได้ค่ะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
18/06/2557
ดำเนินการแล้ว
23/06/2557 10:23:03
1722
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในหอพักที่ 1 2 3 ใช้งานไม่ได้ โครงการบริการหอพักนักศึกษา
17/06/2557
ดำเนินการแล้ว
18/07/2557 08:44:50
1721
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ไฟไม่เข้า ปริ้นไม่ได้ งานคลัง กองกลาง
17/06/2557
ดำเนินการแล้ว
19/06/2557 11:50:01
1720
ระบบ Internet ระบบเครือข่าย อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม่สามารถใช้ PSRU WiFi ได้ ไม่มีสัญญาณ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
16/06/2557
ดำเนินการแล้ว
17/06/2557 15:56:47
1719
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 โซนบี อาคารทีปวิชญ์
16/06/2557
ดำเนินการแล้ว
23/06/2557 10:22:34
1718
โทรศัพท์ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ตามที่ห้องปฏิบัติการฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้แจ้งเรื่องโทรศัพท์ภายในสาขาวิชาฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่ ปี 2556 ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทางสาขาวิชาฯ มีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก จึงขอความอนุเคราะห์ ทีมงานดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย ทางสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ อาคารพระปกเกล้า ชั้น 4 ห้องป.403
13/06/2557
ดำเนินการแล้ว
28/10/2557 09:13:48
1717
อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนตรวจสอบและแก้ไขด้วยนะครับ บ้านพักบุคลากรข้างโรงเรียนสาธิตฯ
13/06/2557
ดำเนินการแล้ว
15/07/2557 14:32:17
1716
เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ ระบบเครือข่าย add เครื่องปริ้นแล้ว แต่ไม่สามารถปริ้นได้ กองบริหารงานบุคคล
09/06/2557
ดำเนินการแล้ว
10/06/2557 11:29:22
1715
เดินสายโทรศัพท์ เบอร์ 9605 ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากย้ายที่ทำงาน ห้องธุรการกองพัฒนานักศึกษา
08/06/2557
ดำเนินการแล้ว
23/06/2557 13:50:21
1714
ขอความอนุเคราะห์เดินสายเน็ต ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เดินสายอินเตอร์เน็ตให้กับงานธุรการชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษาเนื่องจากมีการย้ายที่ทำงานเกิดขึ้น งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา
07/06/2557
ดำเนินการแล้ว
17/06/2557 15:57:46
1713
โทรศัพท์หมายเลข 3100 (ห้องคณบดี ควจ.) ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 3100 (ห้องคณบดี ควจ.) ขึ้น check phone line ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
07/06/2557
ดำเนินการแล้ว
13/06/2557 16:15:34
1712
คอมฯ มีเสียงดังมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เวลาใช้งานมีเสียงดังมาก และบางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้(มายกไปได้เลยค่ะ) กองบริหารงานบุคคล
05/06/2557
ดำเนินการแล้ว
23/06/2557 10:23:22
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th