- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มิถุนายน ปี 2556 จำนวน 24 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1554
internet แฟลตอาจารย์ หอราชพฤษภ์ ใช้ไม่ได้อีกแล้ว งานธุรการ internet แฟลตอาจารย์ หอราชพฤษภ์ ใช้ไม่ได้อีกแล้ว เฉพาะสายสัญญาน แฟลตอาจารย์ หอราชพฤษภ์ ทางออกประตู 3
30/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:25:27
1553
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ งานคลัง
28/06/2556
ดำเนินการแล้ว
01/07/2556 15:57:41
1552
เครือค่ายอินเตอร์เนตมีปัญหาใช้งานไม่ได้ขอรับ ระบบเครือข่าย เครือค่ายอินเตอร์เนตมีปัญหาใช้งานไม่ได้ขอรับ ชั้นสอง อาคารสระว่ายน้ำ
27/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 13:21:55
1551
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานคลัง
26/06/2556
ดำเนินการแล้ว
28/06/2556 09:42:47
1550
internet ที่หอพักราชพฤษภ์ ใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ที่หอพักอาจาย์ ทะแลแก้ว ทางออกประตู 3 ใช้การไม่ได้ รบกวนแก้ไขให้ด้วย (หอพัก ราชพฤษภ์) หอพัก ราชพฤษภ์ (แฟลตอาจารย์) ปากทางออกประตู 3
25/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:22:39
1549
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
25/06/2556
ดำเนินการแล้ว
25/07/2556 08:44:27
1548
โทรศัพท์สายในห้องแนะแนวฯใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องแนะแนวฯใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา
24/06/2556
ดำเนินการแล้ว
29/08/2556 11:53:29
1547
โทรศัพท์ระบบVOIPไม่สามารถใช้ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ระบบVOIPไม่สามารถติดต่อประสานงานออกและเข้าได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
24/06/2556
ดำเนินการแล้ว
02/07/2556 10:48:37
1546
คอมพิวเตอร์ restart เองตลอด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ restart เองตลอด งานพัสดุ
21/06/2556
ดำเนินการแล้ว
21/06/2556 13:55:19
1545
หนูกัดสายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายโทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 1 โดนหนูกัดสาย โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19/06/2556
ดำเนินการแล้ว
24/06/2556 13:26:03
1544
หนูกัดสายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายโทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 1 โดนหนูกัดสาย โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19/06/2556
ดำเนินการแล้ว
24/06/2556 13:26:28
1543
หนูกัดสายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายโทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 1 โดนหนูกัดสาย โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19/06/2556
ดำเนินการแล้ว
24/06/2556 13:26:44
1542
เครื่องปริ้นไม่ทำงานค่ะ งานบริการ เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก หมึกซึมออกมากับกระดาษ งานตรวจสอบภายใน
19/06/2556
ดำเนินการแล้ว
24/06/2556 09:31:41
1541
ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ใช้งานช้ามาก กองบริการการศึกษา
18/06/2556
ดำเนินการแล้ว
19/06/2556 09:26:46
1540
โทรศัพท์สายใน 9115 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ด้วยโทรสัพท์ของกองบิรการการศึกษาสายใน เบอร์ 9115 ใช้งานไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อยคับ... กองบริการการศึกษา
17/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/06/2556 14:10:08
1539
โทรศัพท์สายในโทรเข้าไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน (9226) โทรเข้าไม่ได้ แต่โทรออกได้ ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
17/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/06/2556 14:09:33
1538
โทรศัพท์เบอร์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ที่โรงน้ำดื่มทะเลแก้ว ไม่สามารถใช้งานได้ ปล. เนื่องจากขาดการติดต่อทั้ง 2 หน่วยงาน คือ งานประปา และโรงน้ำดื่ม โครงการน้ำดื่มทะเลเลแก้ว
17/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/06/2556 14:09:41
1537
เข้าเว็บคณะไม่ได้ เว็บไซต์ ไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงแก้วไขข้อมูลใดๆได้เลย www.edu.psru.ac.th คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
14/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 10:59:52
1536
ใชอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องอับมันเสีย สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มา ไม่ได้หมายเลข IP อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
14/06/2556
ดำเนินการแล้ว
19/06/2556 12:56:14
1535
เข้าเว็บไซต์หน่วยงานไม่ได้ เว็บไซต์ รบกวนตรวจสอบเว็บไซต์สำนักมาตรฐานและประกัน กับ เว็บกองแผนให้หน่อยค่ะ ช่วงนี้เข้าไม่ได้เลย กำลังให้ทุกหน่วยงานดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บอยู่ค่ะ -
13/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:04:26
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th