- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มิถุนายน ปี 2553 จำนวน 24 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
616
คอมขึ้นหน้าจอสีดำ งานธุรการ เซ็ทภาพหน้าจอไว้จะมีภาพปรากฏแค่ 5 นาทีแล้วจะเปลี่ยนเป็นจอดำ มุมจอจะขึ้นหน้าต่าง Genuine ตลอด และโปรแกรมword กับ excel หาย ค่ะ สระว่ายน้ำ
30/06/2553
ดำเนินการแล้ว
30/06/2553 15:24:32
615
เข้างานใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากหอพักทะเลแก้วนิเวศที่ 3 มีปัญหาการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้งระบบไร้สาย และชั้น4กับชั้น5 ลักษณะของสัญญาณไร้สายคือมีสัญญาณเต็มแต่ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้หรือเข้าได้แต่ช้ามากๆและสัญญาณหลุดเป็นระยะเวลาที่บ่อยค่ะ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 3
29/06/2553
ดำเนินการแล้ว
24/07/2553 11:17:29
614
ลงโปรแกรมใหม่ งานบริการ 1. ลง windows xp โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ 2. ช่วย format ใหม่ทั้งเครื่องคะ และเเบ่งพาดิชั่น ให้ด้วยนะคะ (ช่วยก๊อปงานทั้งหมดให้ด้วยคะ) งานการเงิน
29/06/2553
ดำเนินการแล้ว
30/06/2553 13:37:19
613
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 4 โทรศัพท์ห้องสาขาวิชาการบัญชี ชั้น 3 โทรศัพท์ห้องสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้น 2 โทรศัพท์ห้องสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้าใช้ไม่ได้คะ อาคารพระปกเกล้า
29/06/2553
ดำเนินการแล้ว
24/07/2553 11:16:51
612
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ที่สำนักงานหอพักใช้งานไม่ได้ สำนักงานหอพักนักศึกษา
24/06/2553
ดำเนินการแล้ว
25/06/2553 09:28:07
611
โทรศัพท์และระบบ Internet ใช้การไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์และระบบ Internet ชั้น 4 ตึกพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ ใช้การไม่ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ตึกพระปกเกล้า ชั้น 4 ห้องนิเทศศาสตร์
23/06/2553
ดำเนินการแล้ว
05/07/2553 09:10:44
610
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายใน 4204 4205 ไม่มีสัณญาณ ห้อง วท.402 วท.406 สาขาวิชาฟิสิกส์
18/06/2553
ดำเนินการแล้ว
21/06/2553 08:52:20
609
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของรอง ฯ พิทักษ์ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ไม่ทราบว่าปัญหาเกิดจากอะไร อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
18/06/2553
ดำเนินการแล้ว
18/06/2553 17:28:33
608
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีแสกนไวร้สเครื่องช้ามากไวรัสมากและยังถอนตัวเก่าไม่ได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
17/06/2553
ดำเนินการแล้ว
21/06/2553 14:12:22
607
การใช้งานโทรศัพท์ภายใน งานธุรการ โทรศัพท์ภายในสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
15/06/2553
ดำเนินการแล้ว
16/06/2553 08:27:45
606
โทรศัพท์ห้องโปรแกรมบัญชี ใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์เบอร์หมายเลข ภายใน 3202 ห้องบัญชีไม่สามารถใช้การได้ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ ตึกพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
21/06/2553 08:53:24
605
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายอินเทอร์เน็ตเข้าคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย สายอินเทอร์เน็ตสายเก่า มีความยาวไม่พอจากบล็อกมาตำแหน่งเครื่องคอมพิวเตอร์ งานเลขานุการผู้บริหาร
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
15/06/2553 11:39:29
604
คอมขึ้นหน้าจอสีดำ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ขึ้นหน้าจอสีดำ ศุฯย์หนังสือทะเลแก้ว
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
15/06/2553 12:07:50
603
สแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอติดตั้งตัวสแกนไวรัสของมหาวิทยาลัยค่ะ กองบริหารงานบุคคล
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
14/06/2553 17:14:31
602
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ ไม่มีตัวแสกนไวรัส ตอนนี้เครื่องกำลังแย่มาก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
14/06/2553 17:15:05
601
เล่นเน็ตไม่ได้ งานธุรการ บ้านพักทะเลแก้ว เล่นเน็ตไม่ได้ แต่แจก ip บ้านพักทะเลแก้ว
09/06/2553
ดำเนินการแล้ว
11/06/2553 15:30:54
600
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ได้ สำนักงานหอพัก
08/06/2553
ดำเนินการแล้ว
08/06/2553 11:41:28
599
เล่นเน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/06/2553
ดำเนินการแล้ว
07/06/2553 15:11:17
598
โน๊ตบุ้คไม่มีเสียง ระบบเครือข่าย เปิดเล่นในเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติ แต่เปิดเล่นในเน็ตเสียงไม่ดัง สระว่ายน้ำ
04/06/2553
ดำเนินการแล้ว
07/06/2553 14:21:12
597
username password I-passport ยังใช้งานไม่ได้ ระบบ iPassport ยังไม่สามารถเข้าระบบ i-passport เพื่อใช้งาน internet ได้นะคะ ทำไมสถานะบอกว่าดำเนินการแล้ว งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
04/06/2553
ดำเนินการแล้ว
11/06/2553 16:25:31
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th