- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2558 จำนวน 24 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1895
วินโดเสีย เปิดเครื่องไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ได้ ขึ้นเป็นหน้าจอสีดำ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
31/05/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 10:07:01
1894
เครื่องค้างติดไวรัส งานธุรการ เครื่องค้างติดไวรัส งานพัสดุ
27/05/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 10:07:37
1893
คอมพิวเตอร์มีปัญหา งานธุรการ โปรแกรมการใช้งานมีปัญหา ห้องสวัสดิการ กองกลาง สนอ.
26/05/2558
ดำเนินการแล้ว
10/06/2558 12:03:24
1892
โทรศัพท์ไม่มีเสียงเรียกเข้า หมายเลข 1400 โทรออกได้ รับแจ้งจากหน่วยงานอื่นแจ้งมา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ หมาย 1400 โทรเข้าไม่ได้ และขอเพิ่มหมายเลขภายใน 1 หมายเลข ตามบันทึกข้อความ ขณะนี้กองกลางเดินสายเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
22/05/2558
ดำเนินการแล้ว
02/06/2558 14:24:11
1891
โทศัพท์ภายในและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์เสีย ครีบ งานธุรการ โทศัพท์ภายในและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์เสีย ครีบ ติดต่อ อ.มณฑล ครับ 0834880078 ห้องพักอาจารย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 2 ห้อง
20/05/2558
ดำเนินการแล้ว
16/07/2558 16:12:44
1890
โทศัพท์ภายในและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์เสีย ครีบ ระบบเครือข่าย โทศัพท์ภายในและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์เสีย ครีบ ติดต่อ อ.มณฑล ครับ 0834880078 ห้องพักอาจารย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 2 ห้อง
20/05/2558
ดำเนินการแล้ว
16/07/2558 16:12:30
1889
แจ้งโทรศัพท์สายในเสียค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งโทรศัพท์สายในหมายเลข 4208 ห้องศว.410 และ 4228 ห้องศว.413 ใช้ไม่ได้ค่ะ อาคารวิทยสโมสร ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19/05/2558
ดำเนินการแล้ว
25/05/2558 08:58:36
1888
สัญญานอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญานอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ขึ้นเครื่องหมายตกใจ ไม่มีสัญญานมา โรงยิมฯ ข้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17/05/2558
ดำเนินการแล้ว
27/05/2558 08:30:05
1887
ระบบ Internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบ Internet ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 สัญญาณ กระพริบขาด ๆ หายตลอดค่ะ ห้องงานสภา ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
17/05/2558
ดำเนินการแล้ว
21/05/2558 08:33:07
1886
คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
16/05/2558
ดำเนินการแล้ว
18/05/2558 11:10:37
1885
ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตแบบสายได้ และwifiสัญญาณอ่อน งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
14/05/2558
ดำเนินการแล้ว
14/05/2558 09:29:43
1884
ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตแบบสายได้ และwifiสัญญาณอ่อน งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
14/05/2558
ดำเนินการแล้ว
14/05/2558 09:30:18
1883
ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตแบบสายได้ และwifiสัญญาณอ่อน งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
14/05/2558
ดำเนินการแล้ว
03/06/2558 08:42:10
1882
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณครับ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11/05/2558
ดำเนินการแล้ว
18/05/2558 14:02:02
1881
ลง windows ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรีสตาร์ทตัวเองบ่อยๆ ชั้น3 ตึกทีปวิชญ์
10/05/2558
ดำเนินการแล้ว
12/05/2558 09:52:47
1880
ขอความอนุเคราะห์ช่วยติดตั้งปริ้นเตอร์ค่ะ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้งปริ้นเตอร์ ค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
08/05/2558
ดำเนินการแล้ว
11/05/2558 09:30:45
1879
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายใน 9213-14 ใช่้การไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
07/05/2558
ดำเนินการแล้ว
27/05/2558 12:41:54
1878
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
07/05/2558
ดำเนินการแล้ว
24/06/2558 10:07:48
1877
แผ่น disk ติดค้างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่น disk ติดค้างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้น3 ตึกทีปวิชญ์
06/05/2558
ดำเนินการแล้ว
12/05/2558 09:53:17
1876
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณใดๆเลย สระว่ายน้ำ
06/05/2558
ดำเนินการแล้ว
08/05/2558 10:18:46
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th