- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2557 จำนวน 13 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1711
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาใช้ไม่ได้หลายเครื่อง 7210 7200 7229 สถาบันวิจัยและพัฒนา
26/05/2557
ดำเนินการแล้ว
04/06/2557 14:12:27
1710
รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi ระบบเครือข่าย รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi เนื่องจากวันจันทร์ที่ 26 จะมีการประชุมนักศึกษากยศ.เวลา 08.30-16.30 น.ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ จะต้องใช้ internet ค่ะ หอประประชุมศรีวชิรโชติ
24/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:17:52
1709
ใช้รหัส ipassport ไม่ได้ ระบบ iPassport เวลาlog in ไม่สามารถเข้ารหัส ipassport ได้ เมื่อทำการเคลียร์ระบบก้อยังไม่สามารถ log in ได้ เลขบัตรประชาชน 1650800001578 น.ส.กฤษณา บุญมัติ งานพัสดุ
21/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:10:51
1708
ใช้รหัส ipassport ไม่ได้ ระบบ iPassport เวลาlog in ไม่สามารถเข้ารหัส ipassport ได้ เมื่อทำการเคลียร์ระบบก้อยังไม่สามารถ log in ได้ เลขบัตรประชาชน 1650800001578 น.ส.กฤษณา บุญมัติ งานพัสดุ
21/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:10:14
1707
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ออก งานบริการ เครื่องปริ้นเตอร์แคนอน MP287 หน้าห้องผอ.กองกลาง
16/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:26:11
1706
ปริ้นเอกสารไม่ออก ระบบเครือข่าย ไม่สามารถปริ้นเอกสารไปยังเครื่องปร้ินได้(เครื่องแม่) กองบริหารงานบุคคล
16/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 10:23:26
1705
ระบบโทรศัพท์ และ อินเตอร์เน็ต งานธุรการ ระบบโทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ห้อง ว.207 และ ระบบอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ ว.106 ไม่สามารถใช้งานได้ ว.106 และ ว.207 อาคารเวียงแก้ว
15/05/2557
ดำเนินการแล้ว
18/07/2557 10:55:54
1704
งานคลังใช้อินเตอร์เน็ตหลายเครื่อง งานธุรการ คอมพิวเตอร์งานคลังไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ค่ะ งานคลัง
15/05/2557
ดำเนินการแล้ว
19/05/2557 09:38:35
1703
กองบริการการศึกษาใช้เน็ตไม่ได้หลายเครื่องครับ งานธุรการ กองบริการการศึกษาใช้เน็ตไม่ได้หลายเครื่องครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ กองบริการการศึกษา
14/05/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 09:19:02
1702
กองบริการการศึกษาใช้เน็ตไม่ได้หลายเครื่องครับ งานธุรการ กองบริการการศึกษาใช้เน็ตไม่ได้หลายเครื่องครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ กองบริการการศึกษา
14/05/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 09:18:48
1701
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ตามที่ทางคณะฯ ได้แจ้ง เรื่องโทรศัพท์ ภายใน คณะฯ ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อวันที่ 26/03/2557 ปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข และทางคณะฯ มีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จึงขอความอนุเคราะห์ทีมงาน ดำเนินการปัญหาดังกล่าว ทางคณะฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้.. คทก
10/05/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 14:59:02
1700
คอมพิวเตอร์ไม่อ่านแผ่น CD เครื่องคอมพิวเตอร์ Write ข้อมูลลงแผ่น CD ไม่ได้ค่ะ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น3
08/05/2557
ดำเนินการแล้ว
08/05/2557 12:57:38
1699
ปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
06/05/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 09:18:29
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th