- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2555 จำนวน 15 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1234
cd-rom เครื่องอาจารย์มีปัญหา งานธุรการ ซีดีรอม ใส่แผ่นแล้วเปิดออกมาไม่ได้ เหมือนมีข้อมูลเดิมค้างอยู่ทั้งที่ไม่ได้ใส่แผ่น ทำให้ใส่แผ่นอื่น ๆ แล้วเปิดไม่ได้ คอมพิวเตอร์ของอ.ศิริวิมล ใจงาม ห้องอ.ศิริวิมล ใจงาม ชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ
29/05/2555
ดำเนินการแล้ว
12/06/2555 09:48:59
1233
Wireless อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ - เสีย - ระบบเครือข่าย wireless อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานได้ (เสีย) ขอความอนุเคราะห์ทางศูนย์ฯ เปลี่ยนอุปกรณ์ เืพื่อให้สามารถใช้งานได้ อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์
29/05/2555
ดำเนินการแล้ว
12/06/2555 16:49:09
1232
เว็บใช้ไม่ได้คะ เว็บไซต์ เว็บสำนักประกันเข้าไม่ได้ ดูให้หน่อยค่ะ สนง.ประกันฯ
22/05/2555
ดำเนินการแล้ว
31/05/2555 08:40:58
1231
โทรศัพท์เสียไม่สามารถโทรออกได้ 055267079 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์มีแต่คลื่นแต่ไม่มีสัญญาณโทรติดต่อสื่อสารใช้งานไม่ได้เลย เบอร์โทรศัพท์ 055 - 267079 (ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะในการแก้ปัญหา) ห้องประชุม กนศ. ห้องผอ.กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
18/05/2555
ดำเนินการแล้ว
22/05/2555 10:52:53
1230
เครื่องสำรองไฟคอมฯ เปิดใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ ลองเปลี่ยนปลั๊กเสียบแล้ว ก็ยังใช้งานไม่ได้ น่าจะเป็นที่ตัวเครื่อง อาคารทีปวิชญ์
16/05/2555
ดำเนินการแล้ว
16/05/2555 13:47:08
1229
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล สัญญาณโทรศัพท์สายในไม่มีเลย ใช้งานอะไรไม่ได้เลย ตอนนี้จะต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอกค่ะ จะจัดประชุมนักวิจัยวันที่ 19 พ.ค. 55 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
16/05/2555
ดำเนินการแล้ว
16/05/2555 15:14:35
1228
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ทั้งหมดเลยไม่สัญญาณ อาคารศรีพิบูล
15/05/2555
ดำเนินการแล้ว
16/05/2555 15:14:44
1227
ไม่สามารถเข้าใช้อีเมลได้ งานธุรการ เนื่องจากเครื่องคอมฯของ น.ส.ปวริศา เกษมสุข (หัวหน้างานเลขาฯ) ไม่สามารถเข้าเวปไซต์Hotmail.com ได้ ทำให้ไม่สามารถเชคอีเมลได้ งานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
15/05/2555
ดำเนินการแล้ว
18/05/2555 15:21:44
1226
โปรแกรมสแกนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสแกนไวรัสไม่ทำงาน ช่วยดูให้ด้วยค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
14/05/2555
ดำเนินการแล้ว
16/05/2555 13:47:31
1225
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้เลย ทั้งอาคารเลย ไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
10/05/2555
ดำเนินการแล้ว
18/05/2555 08:36:54
1224
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
08/05/2555
ดำเนินการแล้ว
31/05/2555 08:41:45
1223
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ สัญญาณโทรศัพท์ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งสำนักงานใช้ไม่ได้เลย สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
08/05/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 15:47:44
1222
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีสัญญาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
08/05/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 15:46:55
1221
ขอสายอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ สายอินเตอร์เน็ตขาด ไม่สามารถใช้งานได้ งานพัสดุ
04/05/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 16:35:55
1220
นำประกาศสอบราคาขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไม่ได้ เว็บไซต์ เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งไฟล์ แต่มีข้อความแจ้งว่า กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เนื่องจากประกาศสอบราคาต้องขึ้นเว็บไซค์ตามระเบียบ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมาก ขอบคุณค่ะ งานพัสดุ อาคารทีปวิชญ์
03/05/2555
ดำเนินการแล้ว
31/05/2555 13:14:44
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th