- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2553 จำนวน 17 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
592
เปิด ไฟล์ข้อมูล ในอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เปิดดูข้อมูล(แฟ้บแนบ) ในอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
31/05/2553
ดำเนินการแล้ว
31/05/2553 11:39:45
591
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรม SPSS ด่วนคะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากต้องทำการวิเคราะห์แบบสอบถามในการจัดทำ SWOT เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะประชุมในวันที่ 6 มิถุยานนี้ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรม SPSS ให้ด่วนเลยนะคะ กองนโยบายและแผน
26/05/2553
ดำเนินการแล้ว
26/05/2553 17:41:56
590
ลิงค์แผนการเรียนเสีย งานธุรการ รบกวนตรวจสอบลิงค์แผนการเรียนในส่วนของกองบริการการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาภาคกศ.ปป.เสาร์-อาทิตย์จำนวนมากต้องการเข้าไปดูแผนการเรียนแต่เข้าไปดูไม่ได้เป็นเวลา1เทอมคือเทอม3/2552เวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปดูได้รบกวนตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
26/05/2553
ดำเนินการแล้ว
02/06/2553 11:43:52
589
ใช้งาน IPTV ไม่ได้ ระบบเครือข่าย เปิด IPTV และทีวีเว็บไซต์อื่นไม่ได้มา 2 - 3 วันแล้ว กองนโยบายและแผน
24/05/2553
ดำเนินการแล้ว
26/05/2553 15:30:57
588
สายแลน งานธุรการ เข้าใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ สายแลนน่าจะมีปัญหาค่ะ ที่อาคารการศึกษาพิเศษชั้น2 ขอบคุณค่ะ อาคารการศึกษาพิเศษ
21/05/2553
ดำเนินการแล้ว
26/05/2553 15:30:13
587
ไม่สามารถใช้ระบบ iptv ได้ เว็บไซต์ ตั้งแต่มีระบบ ipassort ที่ห้องไม่สามารถดูโทรทัศน์ได้ค่ะ รบกวนช่วยแก้ไขด้วย ผู้อำนวยการกองกลางฝากให้แจ้งค่ะ ขอบคุณมากค่ะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
17/05/2553
ดำเนินการแล้ว
19/05/2553 16:14:23
586
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประมวลผลช้าและเครื่องค้างบ่อยมาก ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
17/05/2553
ดำเนินการแล้ว
19/05/2553 09:45:30
585
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบ iPassport เบอร์โทร9900ใช้งานไม่ได้ของศูนย์หนังสือทะเลแก้ว ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
17/05/2553
ดำเนินการแล้ว
18/05/2553 09:31:18
584
โทรศัพท์สายในสำนักงานหอพักให้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในเบอร์ 9950 ของที่สำนักงานหอพักไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ สำนักงานหอพัก
14/05/2553
ดำเนินการแล้ว
14/05/2553 12:37:13
583
ระบบโทรศัทพ์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์มีเสียงรบกวนทำให้การสื่อสารระว่างผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการกู้ยืมเงินกยศ.ไม่รู้เรื่อง รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ งานทุนการศึกษา
12/05/2553
ดำเนินการแล้ว
14/05/2553 09:02:36
582
วันนี้เข้าระบบตัดยอด gf ไม่ได้ งานธุรการ วันก่อนเมื่อบันทึกการตัดยอดแล้ว มีปัญหาเรื่องภาษาไม่ถุกต้อง ห้องการเงิน
12/05/2553
ดำเนินการแล้ว
19/05/2553 16:15:59
581
virus งานธุรการ virus ใช้งานไม่ได้ งาน สนอ
10/05/2553
ดำเนินการแล้ว
12/05/2553 08:32:38
580
ข้อมูลสรุปการประเมินอาจารย์เปิดไม่ได้ เว็บไซต์ ต้องการข้อมูลสรุปการประเมินอาจารย์แบบคณะ และสาขาวิชา เพื่อนำมาทำประกันคุณภาพของระดับสาขาวิชา แต่เข้าไม่ได้กรุณาแก้ไขให้ด้วยคะ อาคารพระปกเกล้า
10/05/2553
ดำเนินการแล้ว
11/05/2553 13:49:51
579
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบ WiFi ระบบเครือข่าย ศูนย์คอมได้ถอด wiless ของคณะวิทยาการจัดการ ไป 1 ตัว เป็นตัวกระจายสัญญาตอนนี้คณะวิทยาการจัดการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ WiFi ไม่ได้ ช่วยแก้ปัญหาด้วยคะ อาคารพระปกเกล้า
10/05/2553
ดำเนินการแล้ว
10/05/2553 17:05:56
578
iptv ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเปิดรายการทีวีได้ ตั้งแต่ติดตั้งระบบ ipassport ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้งานได้ตลอดวัน และข้อมูล pdf file ของระบบ e-learning ของ ก.พ. ไม่สามาถเปิดได้ ห้อง หน.การเงิน อาคารทีปวิชญ์
10/05/2553
ดำเนินการแล้ว
19/05/2553 16:17:25
577
ขอเคลื่อนย้ายโทรศัพท์จากชั้น 1 ไปประจำชั้น 3 อาคารพระปกเกล้า งานธุรการ เนื่องจากห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ย้ายห้องจากชั้น 1 ไปประจำชั้น 3 จึงจำเป็นย้ายเบอร์โทรศัพท์ 055 -216387 ไปประจำชั้น3 ด้วย เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน อาคารพระปกเกล้า
08/05/2553
ดำเนินการแล้ว
10/05/2553 09:30:32
576
เปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดอินเตอร์เน็ต บน IE ไม่ได้ พอเปิดขึ้นมาแล้ว ประเดี่ยวก็ยุบหายไป (เครื่องน้องตาล) กองบริการการสึกษา
02/05/2553
ดำเนินการแล้ว
03/05/2553 09:09:01
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th