- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2552 จำนวน 17 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
278
เบอร์ภายในติดต่อไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากเบอร์ภายในเดิม 9242 ตอนนี้ติดต่อไม่ได้ค่ะ สงสัยผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าคะ เพราะกลายเป็น 9241 ไปแล้วค่ะ รบกวนแก้เป็นเบอร์เดิมดีกว่าไหมคะ เนื่องจากแจกเบอร์ไปหมดแล้วงะ สำนักงานประกัน อาคารเรียนรวม ชั้น 2
31/05/2552
ดำเนินการแล้ว
02/06/2552 15:13:20
277
เข้า login ipassport ไม่ได้ เว็บไซต์ ipassport ของ สุรีย์พร แก้วหล่อ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ เข้าไม่ได้ 2 วันแล้ว กรุณาแก้ไขให้ด้วย อาคารพระปกเกล้า
29/05/2552
ดำเนินการแล้ว
31/05/2552 17:54:03
276
ต้องการให้ช่วยในเรื่องการ Upload web ที่ใช้ฐานข้อมูล เว็บไซต์ เรามีเว็บที่ทำขึ้นมาแล้วและทำสร้างฐานข้อมูลแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องการ Upload ต้องการให้ช่วยเหลือ อาคารพระปกเกล้า
29/05/2552
ดำเนินการแล้ว
01/06/2552 16:18:05
275
โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ มาเซ็ตระบบโทรศัพท์ VOIP ให้ด้วยครับ (เบอร์เพิ่มเติม)เพราะว่าได้เดินสายโทรศัพท์ไปตามห้องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วค่ะ และฝากเช็คเบอร์ 2203 ด้วยค่ะ รับได้แต่โทรออกไม้ได้ค่ะ ...ขอบคุณครับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2, 3, 4 อาคารมหาวชิราลงกรณ
27/05/2552
ดำเนินการแล้ว
29/05/2552 08:33:58
274
โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ ใช้การไม่ได้มาเป็นเวลาหลายวันแล้ว รบกวนตรวจสอบให้ด้วย สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
26/05/2552
ดำเนินการแล้ว
04/06/2552 10:38:34
273
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเอตร์เปิดไม่ได้ วินโด้เสีย กองบริหารงานบุคคล
26/05/2552
ดำเนินการแล้ว
04/06/2552 13:24:58
272
ต้องการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส กองบริการการศึกษา
23/05/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 14:45:51
271
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ ห้องพยาบาล ทะเลแก้ว
21/05/2552
ดำเนินการแล้ว
23/05/2552 10:48:01
270
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในของคณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้เสียงซ่า และต้องการให้เดินสายโทรศัพท์ภายใน ที่ห้องคณบดีคณะครุศาสตร์ให้ใหม่พร้อมเบอร์ด้วยครับ คณะครุศาสตร์ และห้องคอมคณะครุศาสตร์
21/05/2552
ดำเนินการแล้ว
23/06/2552 08:45:27
269
อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ งานบริการ อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ที่ห้องพยาบาล ตึก ฉ ห้องพยาบาล ตึก ฉ
20/05/2552
ดำเนินการแล้ว
24/05/2552 14:43:22
268
ขอความอนุเคราะห์ update เครื่องคอมเก่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์นำเครื่องพิวเตอร์อธิการบดี ไปดำเนินการ update ให้เป็นปัจจุบัน งานเลขานุการผู้บริหาร
19/05/2552
ดำเนินการแล้ว
04/06/2552 16:48:22
267
โทรศัพท์สัญญานเรียกเข้าไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 4300 คณะวิทยาศาสตร์ เรียกเข้าไม่ได้แต่สามารถโทรออกได้ ตรวจสอบแล้วเวลาเรียกเข้าแล้วไปเข้างานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ลองทดสอบโทรออกแล้วก็ยังเป็นเบอร์ 4300 ครับ(เครื่องโชว์เบอร์) รบกวนตรวจสอบด้วยครับ ควท. ห้อง ศว108
18/05/2552
ดำเนินการแล้ว
19/05/2552 09:35:13
266
ออกเว็บภายนอกไม่ได้เลย ระบบเครือข่าย เข้าได้แต่เว็บมหาวิทยาลัย ช่วยรีบแก้ไขด่วนนะคะ มีการเรียนการสอนค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
18/05/2552
ดำเนินการแล้ว
18/05/2552 13:09:05
265
เล่นเน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เพิ่มจุดติดตั้งสายแลน เพิ่ม จำนวน 1 จุด ห้องกิจกรรมนักศึกษา
15/05/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 16:36:03
264
ตัวปล่อยสัญญาณ wifi ระบบเครือข่าย ปลั๊กที่เสียบตัวปล่อยสัญญาณ wifi ในห้องประชุมชั้น 3 ได้ชำรุดมาหลายเดือนแล้ว เวียงแก้ว
13/05/2552
ดำเนินการแล้ว
05/06/2552 16:36:18
263
ไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องช้าเพราะโดนไวรัส งานคลัง
12/05/2552
ดำเนินการแล้ว
29/05/2552 16:51:30
262
ใช้งาน internet ไม่ได้ งานธุรการ ใช้งาน internet ไม่ได้เลย แต่ไปดูที่เครื่องอื่น ใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง คณะวิทยาการจัดการ
10/05/2552
ดำเนินการแล้ว
14/05/2552 13:12:31
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th