- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน เมษายน ปี 2558 จำนวน 22 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1871
ระบบโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์เบอร์กลาง ห้อง ปชส.ขัดข้อง ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์โอเปอร์เตอร์กลางของมหาวิทยาลัยมีปัญหา เนื่องจาก โทรเข้าแล้วไม่มีสัญญาณ ทำให้เหมือนไม่มีคนรับ และบางครั้งสัญญาเข้าแต่การพูดคุย Delay งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
30/04/2558
ดำเนินการแล้ว
30/04/2558 15:24:45
1870
เครื่องคอมใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องได้ช้ามาก สระว่ายน้ำ
28/04/2558
ดำเนินการแล้ว
20/05/2558 08:52:20
1869
ติดตั้งเครื่องปริ๊นเตอร์ งานธุรการ เซ็ทระบบLAN กองนโยบายและแผน
28/04/2558
ดำเนินการแล้ว
28/04/2558 15:33:07
1868
อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ เพิ่ม RAM งานธุรการ กองนโยบายและแผน
27/04/2558
ดำเนินการแล้ว
27/04/2558 15:56:33
1867
เครื่องคอมฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้เครื่องค้าง ห้องคูปองสระว่ายน้ำ
26/04/2558
ดำเนินการแล้ว
26/04/2558 15:04:29
1866
ติดไวรัส งานธุรการ ติดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล
26/04/2558
ดำเนินการแล้ว
26/04/2558 15:03:57
1865
เครื่องคอมไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมฯไม่สามารถใช้งานได้ งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
26/04/2558
ดำเนินการแล้ว
26/04/2558 11:12:39
1864
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
22/04/2558
ดำเนินการแล้ว
23/04/2558 12:24:34
1863
ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ค่ะ งานประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
22/04/2558
ดำเนินการแล้ว
23/04/2558 09:15:09
1862
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ห้องนิติกรใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ทั้งห้องเลยค่ะ งานวินัยและนิติการ. อาคารทีปวิชญ์. ชั้น. 2
22/04/2558
ดำเนินการแล้ว
23/04/2558 09:15:29
1861
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9213 -14 ใช้ไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
21/04/2558
ดำเนินการแล้ว
22/04/2558 09:21:26
1860
หมายเลขโทรศัพท์ห้อง กอ202 และ กอ207 เป็นหมายเลขเดียวกัน ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลขโทรศัพท์ห้อง กอ202 และ กอ207 เป็นหมายเลขเดียวกัน อยากรบกวนให้ช่วยแก้ไข ให้เป็นคนละหมายเลข คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
20/04/2558
ดำเนินการแล้ว
22/04/2558 09:19:40
1859
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
17/04/2558
ดำเนินการแล้ว
17/04/2558 13:54:23
1858
ไม่มีสัญญาณ WIFI ใช้งาน งานธุรการ ไม่มีสัญญาณ WIFI ใช้งาน ข้อความอนุเคราะห์มาติดตั้ง WIFI เพื่อใช้งานด่วนเลยค่ะ ที่งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา (ชั้น 2)
16/04/2558
ดำเนินการแล้ว
17/04/2558 13:54:32
1857
โทรศัพท์ภายใน งานธุรการ ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณโทรไม่ได้ สระว่ายน้ำ
16/04/2558
ดำเนินการแล้ว
21/04/2558 10:03:38
1856
อินเตอร์เน็ต กองกลาง งานธุรการ คลิกไปที่กองกลาง แต่ไปเข้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ะ กบค.
10/04/2558
ดำเนินการแล้ว
23/04/2558 09:16:48
1855
ิติดตั้งสายโทรศัพท์และสายอินเตอร์เน็ต งานธุรการ เนื่องจากเคลื่อนย้าย/จัดโต๊ะทำงานใหม่เพราะมีสมาชิกเพิ่มเติม กองนโยบายและแผน
07/04/2558
ดำเนินการแล้ว
09/04/2558 11:14:32
1854
โทรศัพท์ภายใน งานธุรการ ใช้ไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ห้องคูปองสระว่ายน้ำ
07/04/2558
ดำเนินการแล้ว
20/04/2558 11:52:04
1852
อินเทอร์เน็ตไวไฟใช้การไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช้อินเทอร์เน็ตแบบไวไฟไม่ค่อยได้ อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาเดินสายเน็ตเข้าเครื่องให้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
01/04/2558
ดำเนินการแล้ว
17/04/2558 13:54:08
1851
ระบบโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
01/04/2558
ดำเนินการแล้ว
02/04/2558 09:44:31
หน้าที่ 1 [2 
หน้า 1/2
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th