- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน เมษายน ปี 2557 จำนวน 11 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1698
เครื่องติดไวรัส ระบบเครือข่าย อีเมล์ของ hotmail ติดไวรัส มันจะส่ง spam mai ให้คนอื่นตลอดl สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
25/04/2557
ดำเนินการแล้ว
06/05/2557 09:47:21
1697
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ เปิดเข้าวินโดว์ ไม่ได้ค่ะ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
24/04/2557
ดำเนินการแล้ว
06/05/2557 09:25:47
1696
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 1 เลขหมาย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 1 เลขหมาย เลขหมายที่ใช้งานไม่ได้ 7210 สถาบันวิจัยและพัฒนา
22/04/2557
ดำเนินการแล้ว
27/05/2557 10:04:18
1695
โทรศัพท์ หมายเลข 6503 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ หมายเลข 6503 ไม่มีสัญญาณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21/04/2557
ดำเนินการแล้ว
04/06/2557 14:13:17
1694
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
21/04/2557
ดำเนินการแล้ว
06/05/2557 10:01:14
1693
ตรวจเช็คและลงโปรแกรมใหม่ งานธุรการ ครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานช้ามาก บางที่ก็ค้างอยู่บ่อยๆ อยากให้ตรวจเช็คและลงโปรแกรมใหม่ค่ะ (เครื่องที่ล๊อคกลาง) งานสวัสดิการ
18/04/2557
ดำเนินการแล้ว
25/04/2557 10:54:41
1692
ลง window ใหม่ค่ะ งานธุรการ ลงวินโดว์ใหม่คร่าา งานธุรการและสารบรรณ
18/04/2557
ดำเนินการแล้ว
07/05/2557 08:50:29
1691
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานบริการ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ลองเข้า wifi ก็เข้าไม่ได้ รบกวนช่วยมาดูด่วนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ งานพัสดุ
17/04/2557
ดำเนินการแล้ว
17/04/2557 14:11:28
1690
เข้าใช้งาน Internet Explorer ไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าใช้งาน Internet Explorer ไม่ได้ คลิกเลือกแล้วไม่ดำเนินการให้ งานคลัง
17/04/2557
ดำเนินการแล้ว
17/04/2557 14:10:12
1689
ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ อาคารทีปวิชญ์
03/04/2557
ดำเนินการแล้ว
08/04/2557 11:09:03
1688
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คและลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ งานกองกลาง
02/04/2557
ดำเนินการแล้ว
03/04/2557 15:38:21
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th