- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน เมษายน ปี 2555 จำนวน 11 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1219
เข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่อง ผอ.กบค. ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
27/04/2555
ดำเนินการแล้ว
29/04/2555 17:18:27
1218
ขอความอนุเคราะห์ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ งานบริการ ขอความอนุเคราะห์ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลผู้เข้าสอบภาค ปกติ ประเภทคัดเลือก ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (IT) ห้องประชุม UBI ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
26/04/2555
ดำเนินการแล้ว
27/04/2555 09:38:58
1217
ปัญหาการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ มีปัญหาตอนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดเครื่องจะขึ้นข้อความ "windows error recovery" บางครั้งเปิดได้แล้วสักพักก็รีเซ็ทเอง บางครั้งก็เปิดไม่ได้เลย รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น2 ห้องสำนักงาน
26/04/2555
ดำเนินการแล้ว
27/04/2555 09:38:43
1216
ตัวสแกนไวรัสไม่ทงาน งานธุรการ ตัวสแกนไวรัสไม่ทำงาน ห้องคูปอง
23/04/2555
ดำเนินการแล้ว
25/04/2555 11:52:33
1215
สายอินเตอร์เน็ตต่อเข้าเครื่องแล้ว แต่ใช้งานไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เดินสายอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว แต่สัญญาณการรับใช้งานไม่ได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
20/04/2555
ดำเนินการแล้ว
25/04/2555 10:31:05
1214
ขอเดินสายโทรศัพท์ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอเดินสายโทรศัพท์ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้ประสานงาน กองพัฒนานักศึกษา
20/04/2555
ดำเนินการแล้ว
11/06/2555 09:53:03
1213
ลงdriver printer ไม่ได้ งานธุรการ แผ่น driver printer เปิดใช้งานไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่แผ่นโปรแกรม หรือว่าที่ ตัวอ่าน dvd writer งานประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์
18/04/2555
ดำเนินการแล้ว
18/04/2555 15:17:01
1212
เพิ่มจุดแลน เนื่องจากจุดเดิมใช้ไม่ได้ จำนวน 2 จุด ระบบเครือข่าย เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องแล้วจุดแลนที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
17/04/2555
ดำเนินการแล้ว
18/04/2555 15:06:01
1211
ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมลได้ เว็บไซต์ เนื่องจาก รองฯนิวัตร ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมลได้ รบกวนดูเครื่องที่ห้องรองฯนิวัตร คะ ขอบคุณมากนะคะ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
11/04/2555
ดำเนินการแล้ว
17/04/2555 09:59:53
1210
ขอเพิ่มโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงโปรแกรม Photoshop เพื่อการปรับรูปภาพ ในการลงข่าวประชาสัมพันธ์งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ งานทุนการศึกษา
10/04/2555
ดำเนินการแล้ว
11/04/2555 11:22:49
1209
อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ping www.psru.ac.th ไม่เห็น ping ออกข้างนอกไม่ได้ครับ สำนักวิทยบริการฯ
07/04/2555
ดำเนินการแล้ว
23/04/2555 08:51:58
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th